Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana"
Title in English "Evaluating Business Performance of Company"
Author Diāna Sušinska
Department 22160 Professional Study Programme of Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor K.Marinska
Reviewer asoc.prof.,Dr.oec. Z.Sundukova
Abstract ANOTĀCIJA Darba autors: Diāna Sušinska Zinātniskais vadītājs: Karina Marinska Darba tēma: Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana Pētījuma objekts: uzņēmums SIA NEMO Darba mērķis: novērtēt uzņēmuma SIA Nemo darbības rezultātus un uz iegūto analīzes rezultātu pamata piedāvāt darbības uzlabošanas paņēmienus. Pētījuma uzdevumi: pētīt, analizēt un apkopot literatūras teorētiskos aspektus par finanšu analīzi, veikt uzņēmuma finanšu stāvokļa analīzi un, vadoties pēc iegūtajiem rezultātiem, piedāvāt uzņēmuma SIA Nemo vadībai darbības stratēģijas, uzlabošanas paņēmienus un tālākās attīstības perspektīvas. Darba apjoms: 55 lpp., 15 tabulas, 8 attēli, 18 literatūras avoti, 9 pielikumi. Darba struktūra: Diplomdarbs sastāv no divām daļām. Ievadā pamatota pētījuma tēmas aktualitāte, raksturots darba teorētiskais un praktiskais nozīmīgums. Darba pirmajā sadaļā izdalīti tie finanšu analīzes teorijas aspekti, uz kuru pamata veikta uzņēmuma finanšu analīze. Darba otrajā sadaļā dots uzņēmuma un tā darbības raksturojums, veikta finanšu stāvokļa analīze. Darba nobeigumā veikti secinājumi un piedāvāti galvenie priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai. Informācijas avoti: mācību literatūra, LR likumi un normatīvie akti, Interneta resursi, uzņēmuma SIA NEMO iekšējie dati. Problēmas aktualitāte: diplomdarbam ir teorētiska un praktiska nozīme, pirmkārt, uzņēmuma SIA NEMO vadībai, kā arī biznesa partneriem, uzņēmumiem un organizācijām, kuras darbojas šajā tirgū, jo darbā noteikts šī uzņēmuma stāvoklis un nospraustas tā tālākās attīstības perspektīvas.
Keywords Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana
Keywords in English Evaluating Business Performance of Company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 15:17:36