Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Increasing of Operation Efficiency of a Company
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor V. Šatrevičs
Reviewer Doc.prakt., Mg.oec. I. Ezera
Abstract Šī diplomprojekta temats ir Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojektā pētāmais uzņēmums ir Sabiedrība ar Ierobežoto Atbildību Vivid Cafe, kas nodarbojās ar videofilmu izgatavošanu, un piedāvā visus pakalpojumus, kas ir saistīti ar filmu veidošanu. Diplomprojekta mērķis ir iepazīties ar uzņēmuma darbību, veikt iekšējās un ārējās vides analīzes, ar kuru palīdzību konstatēt nopietnākas uzņēmuma problēmas un izstrādāt priekšlikumus problēmu atrisināšanai un darbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Analītiskā daļa ir visu uzņēmuma darbību aprakstu apkopojums. Šī daļā ir apkopota visa informācija par SIA Vivid Cafe, veiktas vairākas analīzes (SVID analīze, nozares analīze, konkurentu analīze, finanšu stāvokļa analīze), balstoties uz kuriem bija noteiktas galvenās uzņēmuma problēmas: vāja produktivitāte un darba procesu kontroles trūkums. Otrā, projekta aprēķinu daļā, tiek izstrādāts un piedāvāts pasākumu kopums, kas ir vērsts uz uzņēmuma problēmu likvidēšanu un efektivitātes paaugstināšanu. Pasākumu kopumā ietilpst divi piedāvājumi un viens pētījums. Pirmais piedāvājums ir produktivitātes palielināšana, otrais apmācības līgumu ieviešana, un pētījums ar nolūku noteikt nosacījumus, ar kuriem uzņēmumam būtu izdevīgi pārvietot savu darbību biroja telpās. Tehnoloģiskā daļā autors aprakstīja un grafiski attēloja uzņēmuma kontroles sistēmas (datu bāzes) izveidošanu un darbības principus. Sistēma sastāv no divām daļām: centrālā datu bāze un informācijas pievienošanas veidlapa. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēti SIA Vivid Cafe risku faktori gan filmēšanas vidē, gan pēcapstrādes vidē, un piedāvāts darba aizsardzības plāns, ar kuru palīdzību ir iespējams samazināt riska faktorus līdz pieļaujamiem līmeņiem. Diplomprojekta grafiskā daļā sastāv no vizuāliem elementiem: attēliem un tabulām, ar kuru palīdzību var iepazīties ar darba saturu un rezultātiem. Diplomprojekta izstrādāšanai bija izmantota zinātniskā literatūra, interneta resursi un nepubliskota informācija par uzņēmumu, iegūta sarunu veidā ar SIA Vivid Cafe valdes priekšsēdētājiem. Darba apjoms ir 92 lapas, darbs iekļauj sevī 25 tabulas, 36 attēlus, 5 formulas un 9 pielikumus. Bibliogrāfisko sarakstu veido 40 informācijas avoti.
Keywords uzņēmuma, darbības, efektivitātes, paaugstināšanas, projekts, ganta, diagramma, produktivitāte
Keywords in English project, increasing, operation, efficiency, productivity, gantt, chart
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 15:05:28