Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Zemnieku saimniecības konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Increasing Competitiveness of the Farm Household
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor L.Budņiks
Reviewer Prof., Dr.oec. V.Nešpors
Abstract Diplomprojektā tiek apskatīta zemnieku saimniecības Jaunzemi konkurētspējas paaugstināšana. Analītiskajā daļā autore sniedz nelielu ieskatu Latvijas vispārējā ekonomiskajā attīstībā kā arī lauksaimniecības nozares attīstības tendences. Uzņēmums tiek analizēts no dažādiem aspektiem: organizatoriskā struktūra, vēsture, bilance, peļņas vai zaudējuma aprēķins, SVID analīze, finanšu koeficientu analīze. Analītiskās daļas beigās autore definē un izvirza trīs problēmas, kas izriet no analītiskās daļas informācijas. Projektu aprēķinu daļā autore apskata un rod tehniskus risinājumus kā arī ekonomiski pamato trīs izvirzītās problēmas: siera ražošana, jaunu tirgu iekarošana, kūtsmēslu krātuves būvniecība. Autore veic informācijas vākšanu par attiecīgo problēmu, aprēķina izmaksas. Tehnoloģiskajā daļā autore prognozē uzņēmuma neto apgrozījumu nākamajiem periodiem. Kā pamata informācija tika ņemta neto apgrozījuma summas pa mēnešiem laika periodā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. Pēc Holta eksponenciālās izlīdzināšanas un ARIMA modeļiem tiek prognozēt neto apgrozījums nākamajam gadam. Darba un dabas aizsardzības daļā autore apskata ZS Jaunzemi darba drošību. Apsekojot fermas teritoriju, autore noteica 15 riskus, kas skar uzņēmumu. Tie tika izvērtēti pēc Somijas piecu baļļu matricas, kā rezultātā tika sastādīts preventīvo pasākumu plāns risku mazināšanai un likvidēšanai. Grafiskajā daļā apskatāmi divpadsmit attēli un septiņas tabulas. Darba nobeigumā autore apkopo secinājumus un izsaka priekšlikumus ZS Jaunzemi konkurētspējas paaugstināšanai.
Keywords Zemnieku saimniecības konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Keywords in English Increasing the competitiveness of the farm project
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 12:57:56