Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Increasing Competitiveness of the Company
Author Madara Skuķe
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor R.Alsiņa
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore Madara Skuķe izstrādāja darbu, kura temats ir Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta mērķis ir pamatojoties uz iegūto informāciju, izstrādāt priekšlikumus AS Daugavpils dzirnavnieks konkurētspējas paaugstināšanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi: Noteikt konkurētspējas galvenos priekšnoteikumus; Izpētīt apstrādes nozares attīstību Latvijā; Veikt uzņēmuma darbības analīzi; Izvērtēt uzņēmuma finanšu analīzi; Novērtēt uzņēmuma tehnoloģisko nodrošinājumu; Izstrādāt konkurētspējas paaugstināšanas projekta priekšlikumus un to risinājumus; Veikt priekšlikumu kalkulāciju, apskatīt to iespējamos ieguvumus; Veikt novērtējumu pēc priekšlikumu ieviešanas. Darbs sadalīts 5 galvenajās nodaļās: pirmajā nodaļā tiek raksturota konkurētspējas būtība un analizēta situācija apstrādes nozarē, kā arī veikta uzņēmuma AS Daugavpils dzirnavnieks darbības novērtēšana un sniegti priekšlikumi konkurētspējas paaugstināšanai. Otrajā nodaļā tiek veikts priekšlikumu aprēķins un to ekonomiskais pamatojums. Kā rezultātā autore piedāvā uzņēmumam ieviest trīs priekšlikumus, kuri varētu uzlabot tā konkurētspēju. Trešajā nodaļā tiek veikta datu bāzes izveide. Autore sniedz priekšlikumus, kas atvieglotu uzņēmuma darbu, ja tam tiktu ieviesta konkrētā datu bāze. Ceturtajā nodaļā tiek novērtēti uzņēmuma darba vides riski. Tiek novērtētas risku novēršanas izmaksas un sniegti priekšlikumi risku novēršanai. Piektā daļa ir Grafiskā daļa, kurā ir attēloti 16 attēli. Diplomprojekta apjoms ir 73 lapas, darbā iekļauti 29 attēli, 41 tabula. Darbā izmantotas 20 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Keywords in English Project for Increasing Competitiveness of the Company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 11:01:51