Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Uz lietotāja uzvedības modeļa balstīta autentifikācija
Title in English User Behaviour Pattern Based Authentication
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor R.Strazdiņa
Reviewer L.Novickis, Programmatūras inženierijas katedras profesors
Abstract Darba mērķis ir izpētīt iespējas un apzināt patreizējo situāciju autentifikācijai, kas ir balstīta uz lietotāja uzvedību un specifiskām iezīmēm. Un balstoties uz iegūto informāciju, piedāvāt jaunu autentifikācijas ietvarstruktūru, kas varētu tikt lietota kā pamats turpmākiem pētījumiem. Pirmajā daļā ir aprakstīts uz lietotāja uzvedības balstītas autentifikācijas koncepts un kā tas varētu pārvarēt ierobežojumus, ar kuriem saskaras tradicionālie autentifikācijas viedi, kas jau tiek lietoti vairākas desmitgades. Tālāk darbā ir apskatīti līdz šim veiktie pētījumi šajā jomā un aprakstītas populārākās uz lietotāja uzvedību balstītas autentifikācijas metodes, kas ietver arī dažus komerciālos produktus. Esošo metošu salīdzināšana parāda kurai no tām ir augstāka precizitāte un potenciāls tikt lietotai nākotnē, lai izstrādātu inteliģentāku autentifikācijas ietvarstruktūru. Balstoties uz informāciju, kas apkopota teorētiskajā daļā, tālāk maģistra darbā tiek piedāvātas koncepts jaunai nepārtrauktai autentifikācijas ietvarstruktūrai, kas balstās uz lietotāja uzvedību. Tā ietver četras esošo autentifikācijas metošu grupas ar mērķi palielināt precizitāti, kas ir galvenais izaicinājums autentifikācijas metodēm, kas balstās uz lietotāja uzvedību. Praktiskajā daļā ir aprakstīta vienkārša prototipa ieviešana, kas tiek lietots tikai datu vākšanai. Apkopoto datu analīze parāda piedāvātās autentifikācijas ietvarstruktūras stiprās un vājās puses. Tā arī norāda uz pozitīviem rezultātiem, saistībā ar precizitāti, bet tikai ja tik izveidotas kopsakarības starp visām četrām grupām. Darba pamattekstā ir 87 lappuses, 18 attēli, 4 tabulas, 51 informācijas avots un 4 pielikumi.
Keywords NEPĀRTRAUKTA AUTENTIFIKĀCIJA, DROŠĪBA, UZVEDĪBAS BIOMETRIJA, RAKSTĪŠANAS IDENTIFICĒŠANA
Keywords in English CONTINUOUS AUTHENTICATION, SECURITY, BEHAVIOUR BIOMETRICS, TYPING PATTERN RECOGNITION
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 09:53:36