Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga pakalpojumu uzņēmuma darbības uzlabošana
Title in English Improvement of Business Performance of the Marketing Service Company
Author Edvīns Paničuks
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor R.Greitāne
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Abstract Diplomprojekta autors: Edvīns Paničuks. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Rita Greitāne Diplomprojekta temats: Reklāmas pakalpojumu uzņēmuma darbības uzlabošana. Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no 5 daļām: analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma darbības analīze, analizētas uzņēmuma stipras un vājas puses, iespējas un draudi, veikta uzņēmuma finanšu analīze, veikta uzņēmuma darbinieku aptauja, to motivācijas līmeņa noteikšanai un salīdzināšanai ar 2013. g. pētījumu, uzņēmuma problēmu identificēšana; projekta aprēķinu daļā tika izstrādātas problēmu risināšanas iespējas debitoru parādu samazināšanai, darbinieku motivācijas līmeņa palielināšanai un darbinieku rotācijas samazināšanai, un jaunu klientu piesaiste; tehnoloģiskajā daļā tika veikta 2014. gada ceturkšņu neto apgrozījuma prognoze, izmantojot Holta-Vintera eksponenciālās izlīdzināšanas modeli ar trim parametriem; darba un dabas aizsardzības daļā tika veikta ietekmējošo faktoru analīze un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns, savukārt darba grafiskajā daļā tika apkopoti 16 attēli, kas atspoguļo galvenos aprēķinus. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt praktiski realizējamus, situācijai atbilstošus priekšlikumus SIA Reklāmas Aģentūra Promoexperts darbinieku motivācijas līmeņa paaugstināšanai un darbinieku rotācijas samazināšanai, debitoru parādu samazināšanai un jaunu klientu piesaistīšanai. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas statistikas dati, Latvijas Republikas likumi, interneta resursi, uzņēmuma SIA Reklāmas Aģentūra Promoexperts gada pārskati no 2009. g. līdz 2013. g. un pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 16 izmantotie literatūras avoti. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 32 tabulas, 18 formulas. Darbam pievienoti 12 pielikumi.
Keywords Reklāmas pakalpojumu uzņēmuma darbības uzlabošana
Keywords in English Improvement of Business Performance of the Marketing Service Company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 23:23:01