Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma krājumu vadības sistēmas pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Stock Management System in the Production Enterprise
Author Aļona Motigina
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Voronova
Reviewer Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Abstract Diplomprojektā Ražošanas uzņēmuma krājumu vadības sistēmas pilnveidošanas projekts tiek pētīts esošais SIA Ražošanas komercfirmas Bleste krājumu vadības sistēmas stāvoklis un meklētas šīs sistēmas uzlabošanās iespējas. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no piecām daļām: analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek dots neliels ieskats uzņēmuma darbībā, tiek veiktas tā finansiālo un ekonomisko rādītāju analīzes, kuru rezultāti kalpo par pamatu trīs analizējamā uzņēmuma krājumu vadības sistēmas uzlabošanos priekšlikumu izstrādei. Projekta aprēķinu daļā tiek veikti ekonomiski pamatoti aprēķini analītiskajā daļā atklāto krājumu vadības sistēmas problēmu risināšanai: noteikta labākā krājumu vadības sistēmas stratēģija, metāla lokšņu uzglabāšanas konstrukcija un metāla atgāju briketēšanas prese. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikti visi SVID-HAM un SVID-TAM analīžu aprēķini, kas ir nepieciešami, lai projekta aprēķinu daļā noteiktu labāko krājumu vadības sistēmas stratēģiju. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēti darba vides riski, kas ir saistīti ar jauna darba veida un darba vietas ieviešanu uzņēmumā, sastādīts preventīvo pasākumu plāns, un aprēķinātas šī plāna realizācijai nepieciešamas izmaksas. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomprojekta autores patstāvīgi izstrādātie vizuālie materiāli. Diplomprojekta apjoms ir 72 lapas, tas ietver 21 attēlu un 50 tabulas.
Keywords krājumi, krājumu vadība, ražošanas uzņēmums, pilnveidošanas projekts, SVID-HAM, SVID-TAM
Keywords in English stock, stock management, stock management system, production enterprise, SWOT-AHP, SWOT-ANP
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 18:22:54