Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu maksājumu plānošana uzņēmumu vadības nodrošinājumam”
Title in English “Tax Payment Planning for Company Management Assurance
Author Linda Skotele
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Andrējeva, AS „Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja., Dr.oec.
Abstract Maģistra darba temats ir Nodokļu maksājumu plānošana uzņēmumu vadības nodrošinājumam. Nodokļi ir viens no svarīgiem uzņēmuma izmaksu posteņiem, šī iemesla dēļ, uzņēmumam ir vēlme šīs izmaksas maksimāli samazināt. Uzņēmums vienmēr ir ieinteresēts gūt pēc iespējas lielāku peļņu, maksimāli samazinot savus izdevumus, visos izmaksu posteņos. No nodokļu maksātāju puses, nodokļu plānošana ir sistemātiska dažādu nodokļu alternatīvu analīze ar mērķi minimizēt nodokļu saistības kārtējā un nākamajos periodos. Lielākoties plānošana ir saistāma ar valsts noteikto ierobežojumu ievērošanu no vienas puses, bet no otras puses, ar mērķi pēc iespējas vairāk samazināt vai vismaz savlaicīgi plānot izmaksas, kas saistās ar nodokļu maksājumiem. Uzņēmumi patērē ļoti daudz laika, lai izpildītu visus ar nodokļu nomaksu saistītos uzdevumus, tērējot tam, daudz uzņēmumu resursu, kurus varētu novirzīt citiem mērķiem. Līdz ar to maģistra darba mērķis ir apskatīt, kas uzņēmumam veicina uzņēmuma nodokļu nomaksu, tādejādi palielinot gan uzņēmuma ienākumus, gan valstij nomaksājamos nodokļus, kā arī apskatīt veidus kā uzlabot uzņēmējdarbību. Hipotēze: Uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, var uzlabot nodokļu maksājumu plānošanu uzņēmumu vadības nodrošinājumam. Darba uzdevumi: aplūkot Latvijas nodokļu politikas attīstību un nodokļu sistēmas principus; izpētīt valstij nomaksājamos uzņēmumu nodokļus; raksturot tirdzniecības nozares nozīmi, lomu Latvijas ekonomikā; apskatīt uzņēmumu nodokļu nomaksas tendences un ar tām saistītās problēmas; izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma nodokļu nomaksas veicināšanai. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīti ar uzņēmumu saistītie nodokļu plānošanas elementi no teorētiskā viedokļa . Darba teorētiskā daļa tiek izstrādāta veicot tiesiskās bāzes, speciālās literatūras, interneta avotu, mācību materiālu apkopošanu un analīzi. Praktiskā daļa izstrādāta izmantojot statistiskās analīzes metodes, kas atspoguļotas tabulās un attēlos, veicot šo datu analīzi. Pamatojoties uz praktiskās daļas rezultātiem tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi nodokļu maksājumu plānošanas uzņēmumu vadības nodrošinājumam. Darba pētījuma objekts: uzņēmuma maksājamie nodokļi. Darba pētījuma priekšmets: nodokļu nomaksas veicinošie pasākumi. Maģistra darbs sastāv no 96. lpp, 3 nodaļām, 12 attēliem, 13 tabulām un 38 bibliogrāfiskā saraksta avotiem.
Keywords nodokļu politika, tirdzniecības nozare,nodokļu nomaksas veicināšana
Keywords in English tax policy, trading industry, promote tax-paying by enterprises
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 11:49:55