Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Komercbankas pakalpojumu pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Services of the Commercial Bank
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor K.Marinska
Reviewer Dr.oec., prof. I.Voronova
Abstract Diplomprojekta tēma ir Komercbankas pakalpojumu pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Diplomprojekta apjoms ir 73 lappuses, tajā iekļautas 18 tabulas, 29 attēli, 6 formulas, 4 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 30 avoti. Analītiskajā daļā tiek aplūkota un analizēta informācija par komercbankas darbību, piedāvāto pakalpojumu klāstu un noslēgto līgumu skaitu, ārējas vides novērtējums un SVID analīze. Projekta aprēķinu daļā ar ekonomisko metožu un aprēķinu palīdzību, tiek aprēķināts nākotnes pieprasījums pakalpojumiem. Tiek izstrādāts Swedbank apdrošināšanas pakalpojumu informējamības plāns Swedbank apdrošināšanas pakalpojumiem. Tehnoloģiskā daļā atspoguļots, kā ar datorprogrammu palīdzību, var izveidot pārskatāmu datu bāzi par noslēgtajiem līgumiem.. Darba un dabas aizsardzības daļā apskatīti jautājumi, kas saistīti ar darba vides drošību un riska faktoru ietekmi uz darbiniekiem un dabu. Grafiskā daļā veikts grafisko attēlu apkopojums un datu apstrāde. Grafiskā daļā ir apkopotas 7 tabulas un 9 attēli. No tām 3 tabulas satur informāciju, kura atspoguļota analītiskajā daļā, 7 attēli, kuri iegūti projektu aprēķinu daļā, 4 tabulas, kuras atspoguļo informāciju no tehnoloģiskajā daļā iegūtiem rezultātiem, 2 attēli, kuri atspoguļo darba un dabas aizsardzības daļā iegūtos rezultātus. Darba nobeigumā, vadoties no praktiskajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem, sniegti secinājumi un priekšlikumi komercbankas pakalpojumu pilnveidošanai.
Keywords Komercbankas pakalpojumu pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project for Improving Services of the Commercial Bank
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 10:10:58