Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Produktu portfeļa pilnveidošana ražošanas uzņēmumā"
Title in English "Perfection of Product Portfolio in a Manufacturing Company"
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor E.Gaile-Sarkane
Reviewer prof.,Dr.oec. J.Ķipsna
Abstract Plānojot uzņēmējdarbību ir būtiski noteikt prioritātes gan uzņēmuma stratēģijā, gan ikdienas operatīvajā darbībā. Pareiza stratēģija, kas nosaka biznesa prioritātes, palīdz izdzīvot ilgtermiņā un līdzsvaroti attīstīties. Uzņēmuma produktu portfeļa izvērtējums palīdz noteikt ienesīgākos produktus, kuru virzīšanai tirgū ir nepieciešamas mazāk investīcijas. Uzņēmumam regulāri nodarbojoties ar portfeļa pētījumiem, ir iespējams izveidot prioritāro produktu sarakstu, kuri ir visefektīvākie. Galvenokārt uzņēmuma produkta portfeļa izveidi un tā pilnveidošanu nosaka patērētājs. Tāpēc būtiska nozīme ir izskaidrot, analizēt un novērtēt patērētāja uzvedību. Izprotot patērētāju uzvedības ietekmējošos faktorus, vēlmes un vajadzības, var analizēt produkta portfeli un sniegt pilnveidošanas rekomendācijas. Pētījumi liecina, par pārmaiņām Eiropas alkoholisko dzērienu patēriņa modeļu maiņā, kas savukārt ietekmē ar Latvijas alkoholisko dzērienu patērētāju rīcību. Arvien mazāk ir vērojamas tradicionālās kultūras robežas vai arī tās ir kļuvušas neskaidrākas. Pētījuma objekts tiek izvirzīts alkoholisko dzērienu produkti. Pētījuma priekšmets ir uzņēmuma produktu portfeļa attīstība Latvijas alkoholisko dzērienu tirgū. Pētījuma mērķis ir izstrādāt Latvijas alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmuma nākotnes produkta portfeļa pilnveidošanas rekomendācijas. Maģistra darba izvirzītā mērķa sasniegšanai ir nepieciešams izpildīt šādus uzdevumus: 1.Novērtēt un analizēt alkohola un alkoholisko dzērienu vietu Latvijas tautsaimniecībā;2.Izpētīt patērētāju rīcības modeļus un veidus; 3.Izpētīt un analizēt Latvijas alkoholisko dzērienu tirgus patērētāja portretu un identificēt patērētāja vajadzības nākotnē; 4.Izstrādāt nākotnes pieprasījuma prognozēšanas modeli alkoholisko dzērienu ražošanai Latvijā; 5. Prognozēt Latvijas alkoholisko dzērienu tirgus produkta portfeļa izmaiņas un pilnveidošanas iespējas nākotnē. Maģistra darbā tiek izvirzīta sekojoša hipotēze: Uzņēmumiem, kuri veic regulāru produkta portfeļa analīzi un nosaka iespējamos nākotnes portfeļa variantus, ir iespēja veiksmīgi konkurēt nacionālajā un starptautiskajā tirgū. Visa darba rezultātā tiks izstrādātas 3 darba novitātes: 1.Detalizēti aprakstīts Latvijas alkoholisko dzērienu tirgus patērētāju portrets, kas ietver patērētāju rīcību, kultūras atšķirības un vajadzības. 2.Nākotnes pieprasījuma prognozēšanas modeļa izstrādāšana alkoholisko dzērienu ražošanai Latvijā; 3.Rekomendācijas par Latvijas alkoholisko dzērienu tirgus portfeļa pilnveidošanas iespējām un nākotnes (3-5 gadu laikā) portfeļa izmaiņu prognozēm. Pētījuma ierobežojumi ir sekojoši: darbā starp ražošanas uzņēmumiem detalizētāki tiks analizēta un pētīta alkoholisko dzērienu, proti, vīna ražošana. Galvenais pētījuma secinājums ir sekojošs: Latvijā lēnām, bet stabili mainās dzeršanas kultūras ieradumi. Alkoholisko dzērienu patēriņu tirgus Latvijā kļūst aizvien eiropeiskāks, no tā dēvētās vēsturiskās vodkas jeb stipro alkohola patēriņa zemes dzeršanas kultūra arvien vairāk līdzinās rietumiem. Latvijā palielinās vīna un vieglo alkoholisko kokteiļu patēriņš, samazinās stiprā alkohola patēriņš. Pasaulē ir zināmi daudz piemēri, kā var labi pozicionēt lietas un tās veiksmīgi palaist tirgū. Tāpēc autore iesaka, ka vīna ražošanas veicināšanai Latvijā ir nepieciešams izstrādāt unikālu produktu, kas varētu piesaistīt tūristus. Noteikti Latvijā ir lielas perspektīvas, lai attīstu augļu un ogu ražoto vīnu. Tas varētu būt Latvijas inovatīvais produkts pasaulē. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļa, teorētiskā daļa, zinātniski praktiskā daļa, darbu noslēdz secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., lai izklāstu padarītu uzskatāmāku darbā iekļautas 22 tabulas, 44 grafiskie attēli un 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 25 avoti latviešu valodā un 17 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi.
Keywords produkta portfeļa analīze un pilnveidošana; patērētāja uzvedības modeļi
Keywords in English analysis of product portfolio and perfection; consumer behaviour models
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 03:07:07