Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Konkurētspējas paaugstināšanas stratēģija apdrošināšanas starpnieku sabiedrībām"
Title in English "Strategy for Increasing Competitiveness of Insurance Brokers Company"
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., prof. K.Didenko
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
Abstract Apdrošināšana ir viens no svarīgākajiem valsts finanšu sistēmas komponentiem, kas nodrošina valsts un tās pilsoņu mantiskās intereses aizsardzību un tā nevar būt izslēgta no globāla procesa ekonomiskās integrācijas. Apdrošināšana ir mehānisms, lai aizsargātu uzņēmumu un iedzīvotājus no neparedzētiem gadījumiem, kas rada kaitējumu viņu īpašuma interesēm. Apdrošināšanas tirgus efektivitāte attiecībā uz tādu intereses aizsardzību ir acīmredzama un pierādīta mūsdienās sociāli-ekonomiskajā attīstības procesā. Tajā pašā laikā, joprojām paliek nepietiekami izpētīti daži jautājumi, kas ir saistīti ar apdrošināšanas tirgus konkurētspēju. Kā arī pastāv nepieciešamība precizēt apdrošināšanas nozares lomu un vietu Latvijas ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanā. Tādējādi maģistra darba aktualitāte balstās uz galveno konkurētspējas paaugstināšanas stratēģijas faktoru noteikšanu, palielinot apdrošināšanas brokeru sabiedrības konkurētspēju. Apdrošināšanas tirgū darbojas apdrošināšanas brokeri, kas veic starpniecības pakalpojumus starp apdrošināšanas sabiedrību un klientu. Apdrošināšanas brokeru sabiedrības loma Latvijas tirgū ar katru gadu pieaug. Pieaugot apdrošināšanas brokeru tirgus daļai, pieaug aizsargāto un informēto klientu skaits un pieaug kvalitatīva konkurence apdrošinātāju starpā, kas arī izskaidro maģistra darba aktualitāti. Balstoties uz lielu apdrošināšanas brokeru skaitu Latvijas tirgū, var secināt, ka to starpā pastāv augsta konkurētspēja. Līdz ar to, ka brokeru skaits ir liels, katram no viņam ir savas stipras un vājas puses kā finanšu jomā, tā arī apkalpošanas līmenī. Maģistra darba mērķis ir noteikt apdrošināšanas brokeru sabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas stratēģiju, izmantojot AWOT metodi un izstrādāt klientu apkalpošanas pasākumu plānu lojalitātes paaugstināšanai. Maģistra darba struktūra: darbs satur ievadu, 3 nodaļas, 20 apakšnodaļas, 26 secinājumus, 5 priekšlikumus, 56 informācijas avotus.
Keywords Konkurētspējas paaugstināšanas stratēģija apdrošināšanas starpnieku sabiedrībām
Keywords in English Strategy for Increasing Competitiveness of Insurance Brokers Company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 23:13:04