Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Muitas termināla modernizācija ar mērķi paaugstināt kompānijas darbības efektivitāti.
Title in English Modernization of Customs Terminal for Increasing Company"s Operating Efficiency.
Author Jānis Ušpelis
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Yevhen Harbuz
Reviewer Aloizs Lešinskis
Abstract Darbs sastāv no titullapas, ievada, 3 nodaļām, secinājumiem, literatūras avotu saraksta un pielikumiem. Kopējais darba apjoms: 65 lpp, 13 attēli, 9 tabulas, 1 shēma un 31 formula. Darba mērķis ir izpētīt, kā uzņēmuma J&P Logistics pašreizējās noliktavas telpas modernizēšana var palīdzēt uzņēmumam sekmīgi attīstīties un nākotnē nest papildus peļņu. Pētījuma izvirzītā hipotēze: Modernizējot pašreizējās noliktavas telpas, efektīvāk tiktu izmantots noliktavas potenciāls un izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums. Darba izstrādē tika izmantotas sekojošas metodes: vispārteorētiskā pētīšanas metode, statistiskā datu apstrādes metode, aprakstošā metode, datu apkopošanas metode. Darbā tiek izpētīta loģistikas nozīme mūsdienās, apskatīti noliktavas veidi un sniegts plašāks apraksts par muitas noliktavu un tās darbības noteikumiem. Tiek plaši analizēti loģistikas kompānijas SIA J&P logistics darbības problēmas un trūkumi, kā arī izskatīti iespējamie varianti, kā tās likvidēt un ļaut uzņēmumam tālāk sekmīgi attīstīties. Darbā ir apkopoti un analizēti pieejamie finanšu rādītāji par pēdējiem uzņēmuma darbības gadiem, kā arī ir veikts esošās noliktavas modernizācijas teorētiskais aprēķins. Apkopojot darba gaitā iegūtos rezultātus, ir izdarīti secinājumi, kas apstiprina, ka esošās noliktavas modernizācija ir nepieciešama, lai uzņēmums sekmīgi varētu attīstīties.
Keywords muita, termināls, modernizācija
Keywords in English custom, terminal, modernization
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 10:00:43