Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Energoefektivitātes izpēte viļņgarumdales blīvētajās pārraides sistēmās
Title in English Assesment of Energy Efficiency in WDM Transmission Systems
Author Dmitrijs Serjogins
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor V.Bobrovs
Reviewer Ģ.Ivanovs
Abstract Šis maģistra darbs ir veltīts optisko viļņgarumdales blīvēto sistēmu, galvenokārt, IP caur WDM (Interneta protokols caur viļņgarumdales blīvētam sistēmām), energoefektivitātes izpētei un novērtēšanai. Darbā apkopoti dati par dažādu optisko tīklu elementu (retranslatoru, līnijas pastiprinātāju u.c.) enerģijas patēriņu. Maģistra darbā ietvaros izpētītas potenciālas metodes energoefektivitātes uzlabošanai WDM sistēmu līmenī. Šīs maģistra darbs sastāv no 6 galvenajām nodaļām. Darba pirmajā (ievada) nodaļā tiek apskatīta esošā situācija attiecībā uz optisko pamattīklu energoefektivitātes pasliktināšanos. Tiek uzskaitīti fakti, kas parāda plašāko pētījumu nepieciešamību šajā jomā. Viļņgarumdales blīvēto sistēmu un to atsevišķo elementu darbības pamatprincipi un vairāklīmeņu tīklu pamati ir aprakstīti otras nodaļas ietvaros. Trešajā darbā nodaļa ir apkopota informācija par WDM līmeņa topoloģijas ietekmi uz IP caur WDM tīklu energoefektivitāti un, bāzējoties uz iepriekšējiem pētījumiem šajā jomā, tiek uzskaitīti paņēmieni tās uzlabošanai. Darba ceturtajā nodaļā tiek aprakstīts divpunktu WDM pārraides sistēmas simulācijas modeļa izveides process CAD Suite OptSim programmatūrā. Simulācijas gaitā tiek noskaidrots minimāli iespējamais kanālu intervāls, ar ko var kvalitatīvi pārraidīt 1 Tbit/s plūsmu, izmantojot NRZ-DPSK optiskās modulācijas formātu; no iegūtiem rezultātiem tiek noskaidrota sakarība starp kanāla intervālu, pārraides kvalitāti un maksimāli iespējamo pārraides attālumu. Piektajā darba nodaļā tiek definēts aprēķinu analītiskais modelis, kas ļauj noteikt energoefektivitāti ceturtajā nodaļā izveidotai divpunktu sistēmai, ka arī uz COST 239 modeļa bāzētām nosacītajam tīklam, WDM līmenī. Rezultātu apkopojums tiek sniegts šī maģistra darba pēdējā (noslēguma) nodaļa. Tiek ierosināti autora ieteikumi, kas, potenciāli, ļaus uzlabot energoefektivitāti optisko tīklu WDM sistēmu līmenī. Darbs ir 88 lappūšu apjomā, ievietoti 54 attēli, 12 tabulas un 2 pielikumi; izmantoti 64 informātīvie avoti.
Keywords energoefektivitāte, pētījums, viļņgarumdales blīvēšana, wdm, pārraides sistēmas, IPoWDM
Keywords in English energy efficiency, assessment, dwdm layer, transmission system, IPoWDM
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 21:01:06