Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Simulācijā bāzēta izmaksu novērtēšanas metode apdrošināšanas nozarei
Title in English Simulation-based Payment Evaluation Method for the Insurance Sector
Author Anna Boguševiča
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
Reviewer Dr. sc. ing. Artis Teilāns
Abstract Maģistra darbs ir veltīts automatizēto risinājumu izpētei apdrošināšanas nozarē un apdrošināšanas prēmiju un izmaksu novērtēšanas metodes izstrādei. Apdrošināšanas darbība ietver sevī sarežģītas operācijas un tai ir augsta riska pakāpe, tāpēc informācijas tehnoloģiju pielietošana ir nepieciešama efektīvas vadības nodrošināšanai. Maģistra darba aktualitāti nosaka nepieciešamība attīstīt prognozēšanas un analīzes metodes specifiskās nozarei, līdz ar to veicinot apdrošināšanas stratēģisko uzdevumu risināšanu. Darba gaitā tika apskatīta apdrošināšanas koncepcija, apdrošināšanas veidu klasifikācija, detalizēti aprakstīti dažādi aprēķinu modeļi un zaudējumu prognozēšanas metodes. Tika veikta eksistējošu automatizētu apdrošināšanas risinājumu izpēte, aprakstīta to funkcionalitāte, sniegts programmatūras salīdzinājums. Prognozēšanas un analīzes uzdevumu risināšanai tika izstrādāta apdrošināšanas prēmiju un izmaksu novērtēšanas metode, kas tika aprobēta izmantojot simulācijas tehnoloģiju. Modelis tika izveidots Arena modelēšanas vidē. Metodes aprobācija tika veikta automašīnu apdrošināšanas gadījumam, izmantojot apdrošināšanas koncerna RSA igauņu nodaļas statistikas datus. Ar izstrādāto modeli tika veikti vairāki eksperimenti, balstoties uz rezultātiem tika izdarīti secinājumi par izstrādātās metodes lietderīgumu un pielietošanas iespējam. Darba apjoms - 95 lpp., 33 tabulas, 31 attēls.
Keywords Simulācija, Apdrošināšana, Analīze, Prognozēšana, Izmaksu novērtēšana
Keywords in English Simulation, Insurance, Analysis, Forecasting, Payment evaluation
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 14:21:41