Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstības projekts
Title in English Project for Developing Economic Activity of the Company
Author Mārtiņš Beltēns
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Dr.oec., K.Didenko
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Rīgas Tehniskās Universitātes, inženierekonomikas un vadības fakultātes, ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras students Mārtiņš Beltēns ir izstrādājis diplomprojektu uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstības projekts uzņēmumam Sports & Fashion Technology Ltd.t/a Eternity. Diplomprojektā tiek meklēti risinājumi, kā optimizēt uzņēmuma izmaksas un ieviest jaunu pakalpojumu. Diplomdarbs ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: analītiskā daļa, projekta daļa, tehnoloģiskā daļa, dabas un darba aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Diplomprojektam ir pievienota darba izpildes un novērtējuma lapa, diplomprojekta uzdevums un recenzija. Diplomprojekts sastāv arī no 4 pielikumiem, kuros ir attiecīgi attēlots tabulu veidā uzņēmuma finansiāla situācija pa gadiem. Diplomprojekta apjoms ir 90 lapas neskaitot pielikumus. Diplomprojekta analītiskajā un projekta daļa ir 14.attēli un 23.tabulas. Analītiskajā daļā ir detalizēti aprakstīts uzņēmums Sports & Fashion Technology Ltd.t/a Eternity, kā tā raksturojums, lēmumu pieņemšana, vadīšanas stili, uzņēmuma izmaksas un iespējamais jaunais pakalpojums atsaucoties uz aprakstīto analītiskajā daļā. Projekta aprēķinu daļā ir veikti ekonomiskie aprēķini, sniegti priekšlikumi pilnvaru nodošanai un darbinieku noslodzes aprēķināšanai, lai spētu izvirzīt trīs pamatotus priekšlikumus atsaucoties uz analītiskajā daļā veiktajiem pētījumiem. Pirmajā priekšlikumā tiek optimizētas uzņēmuma izmaksas. Tiek izskatīti tirgus piedāvājumi konkrētiem pakalpojumiem, lai spētu ieekonomēt cenu un, iespējams, uzlabot pakalpojuma kvalitāti. Otrajā priekšlikumā tiek apzināta vadītāja un darbinieku noslodze. Tiek attiecīgi izstrādāts plāns, kā vadītājs būtu spējīgs vairāk koncentrēties uz uzņēmuma tiešo mērķu sasniegšanu. Trešajā priekšlikumā ņemot vērā darbinieku nepilnīgu noslodzi tiek piedāvāts uzņēmumā ieviest jaunu pakalpojumu balstoties jau uz esošajiem līdzekļiem, resursiem neinvestējot naudu uzņēmuma darbība. Tehnoloģiskajā daļā ir veiktas divas veida prognozes, programmā MS Excel, kāda būtu provizoriski uzņēmuma situācija 2014. gadā, ja netiktu un tiktu veikt saimnieciskās darbības attīstības projekts. Diplomprojekta grafiskajā daļa ir apkopoti darba autora izstrādātie vizuālie uzskates materiāli.
Keywords uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstības projekts
Keywords in English Project for Developing Economic Activity of the Company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 08:38:44