Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Vairumtirdzniecības uzņēmuma vadīšanas sistēmas pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Management System of the Wholesale Company
Author Aleksandrs Tokarevs
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor V.Jurēnoks
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Vairumtirdzniecības uzņēmuma vadīšanas sistēmas pilnveidošanas projekts ir Diplomprojekts , kura mērķis ir izanalizēt uzņēmumu SIA Dunte-1, atrast tā vadīšanas sistēmas problēmas un izstrādāt darbības šo problēmu atrisināšanai. Diplomprojekts projekts sastāv no: analītiskās daļas; projekta aprēķinu daļas; tehnoloģiskās daļas; darba un darba aizsardzības daļas; grafiskās daļas. Analītiskā daļa sastāv no SIA Dunte-1 iekšējās un ārējās vides analīzes, uzņēmuma vadīšanas sistēmas problēmu noteikšanas un šo problēmu risināšanas metožu apraksta. Uzņēmuma ārējās vides analīze ietver Latvijas ekonomikas analīzi, iekšējā analīze iekļauj finanšu analīzi. Tika veikta stratēģiskā SWOT analīze. Projekta aprēķinu daļa sastāv no darbību apraksta, ar kurām autors piedāvā uzņēmumam atrisināt vadīšanas sistēmas problēmas. Projekta aprēķinu daļa sastāv no trim apakšprojektiem: Ieinteresēto grupu vadīšanas sistēmas pilnveidošana; Krājumu vadīšanas sistēmas pilnveidošana; Uzņēmuma reklamēšanas sistēmas izstrādāšana. Projekta aprēķinu daļas beigās ir projekta ekonomiskās efektivitātes aprēķins. Tehnoloģiskā daļā ir aprakstītas informācijas tehnoloģijas, kuras tiek pielietotas projektā, ieskaitot ekonomisko prognozēšanu un mājas lapas izstrādāšanu. Darba un darba aizsardzības daļā ir aprakstītas darba vides risku novērošanas metodes un darba vides risku novērošanas plāns. Grafiskā daļa ar attēliem un tabulām atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos rezultātus. Projekta īstenošanai radītās izmaksas ir plānots kompensēt ar papildus peļņu, kura tiks gūta pēc uzņēmuma pārdošanas apjomu pieaugumu, ko izraisīs projekts. Diplomprojekta autors: Aleksandrs Tokarevs. Diplomprojekta vadītāja: profesors, Dr.oec., Vitālijs Jurēnoks. Diplomprojekta apjoms ir 81 lapaspuses datorsalikumā. Darbā ir iekļautas: 24 tabula, 23attēli, 10 formulas un 7 pielikumi.
Keywords Tokarevs Vairumtirdzniecības uzņēmuma vadīšanas sistēmas pilnveidošanas projekts
Keywords in English Tokarevs Project for Improving Management System of the Wholesale Company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 18:08:50