Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Noliktavas kompleksa modernizācija ar mērķi paaugstināt metālapstrādes uzņēmuma darbību.
Title in English Modernization of a Warehouse Complex with the Aim to Improve the Efficiency of a Metalworking Enterprise.
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Vladislavs Žavtkēvičs
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir Noliktavas kompleksa modernizāzija ar mērķi paaugstināt metālapstrādes uzņēmuma darbību. Darba mērķis ir uzņēmuma A/S Severstaļlat vienas no noliktavas zemas efektivitātes iemeslu noteikšana un proejkta modernizācijas izstrādāšana, kas ietver sevī problēmu likvidēšanu un noliktavas darbības efektivitātes līmeņa paaugstināšanu. Darba mērķa sasniegšanai tiek piedāvāts atrisināt uzdevumu sistēmu soli pa solim. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmās trīs daļas ir nepieciešamas, lai atrisinātu pēdējo, noslēdzošo daļu, kurā tiek veikti aprēķini. Pirmajā daļā tiek aprakstīta darba teorētiskā daļa. Tajā tiek aprakstīta noliktavas būtība un tās darbības metodes. Otrajā darba daļā tiek veikta Latvijas Republikas likumdošanas analīze, kas tiek attiecināta transportēšanas un kravu uzglabāšanas sfērā. Trešā darba daļa ir analītiskā. Tajā tiek aprakstīts un raksturots uzņēmums A/S Severstaļlat. Dotajā darba daļā tiek noteikt neefektīvi vai mazefektīvi noliktavas procesi uzņēmumā. Ceturtā daļa ir diplomdarba projekta daļa. Dotajā darba daļā tiek veikti aprēķini, kas ļaus paaugstināt uzņēmuma noliktavas darbības līmeni. Tiek aprakstīts tehniski-ekonomiskais pamatojums darbā projektētajai noliktavai. Bakalaura darba rezultātā tiek izstrādāti pasākumi noliktavas darbības efektivitātes paaugstināšanai. Noliktavas modernizācijas projektēšanas gaitā tiek izmantota programma SolidWorks. Bakalaura darbs satāv no 66 lappusēm, kuras itver sevī 26 attēlus, 6 tabulas, 18 formulas, 3 rasējumus un 13 izmantotās literatūras avotus.
Keywords noliktava, sastatnes, noliktavas aprīkojums
Keywords in English warehouse, scaffolding, warehouse equipment
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 14:15:33