Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba vides risku ietekme uz pašvaldību iestādēs strādājošo biroja darbinieku veselību, kā arī veicamo preventīvo pasākumu kopums darbinieku darbspēju uzlabošanai
Title in English Workplace Risk Impact on the Health of Office Workers of Local Government Institutions and Preventive Measures for Improvement of Their Ability to Work
Author Inese Viesture
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Mg.sc.ing. J.Bērziņš
Reviewer Dr.med. Ž.Roja
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba nosaukums: Darba vides risku ietekme uz pašvaldību iestādēs strādājošo biroja darbinieku veselību, kā arī veicamo pasākumu kopums darbinieku darbspēju uzlabošanai. Maģistra darba apjoms: 107 lappuses, Doti 31 attēli, 13 tabulas, 1 formula un 6 pielikumi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Maģistra darbā citēti 51 informācijas avots, izmantoti interneta resursi, Rīgas pašvaldības iestādes nepublicētie materiāli. Maģistra darba mērķis: izstrādāt preventīvos pasākumus pašvaldību iestādēs strādājošo biroja darbinieku veselības stāvokļa uzlabošanai, ar mērķi samazināt darbinieku darba kavējumus, ceļot nodarbināto darbspējas līdz ar to palielinot uzņēmuma ekonomisko efektivitāti. Maģistra darba uzdevumi: teorētiski izpētīt darba vides fizikālos (mikroklimats un apgaismojums), psihoemocionālos un bioloģiskos riska faktorus un to cēloņus; teorētiski izpētīt darba vides ietekmi uz nodarbinātā darbspējām; veikt darba vides mikroklimata un apgaismojuma indikatīvos mērījumus un analizēt mērījumu rezultātus; noteikt fizikālos (mikroklimats un apgaismojums) un psihosociālās darba vides faktorus, to sekas un analizēt iegūtos rezultātus; noteikt bioloģisko risku faktorus, to sekas un analizēt iegūtos rezultātus; izstrādāt praktiskas rekomendācijas, izveidojot moduļa kompleksu preventīvo pasākumu veikšanai. Maģistra darba rezultāti: identificēti pašvaldības iestādes darba vides fizikālie (mikroklimats un apgaismojums) riska faktori un veikts to novērtējums. Izvērtēti psihoemocionālie un bioloģiskie riski ar vairākām metodēm, noskaidroti psihoemocionālo un bioloģisko risku faktoru cēloņi. Dotas rekomendācijas preventīvo pasākumu veikšanai darbinieku veselības saglabāšanai un darbspēju uzlabošanai.
Keywords Darba vides risku ietekme uz pašvaldību iestādēs strādājošo biroja darbinieku veselību, kā arī veica
Keywords in English Workplace Risk Impact on the Health of Office Workers of Local Government Institutions and Preventiv
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 11:55:13