Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Efektīvu sinhronizācijas algoritmu analīze bezvadu sensoru tīklos
Title in English Analysis of Effective Synchronization Algorithms in Wireless Sensor Networks
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor J.Jeļinskis
Reviewer T.Celmiņš
Abstract Šajā maģistra darbā tiek pētīti bezvadu sensoru tīklu sinhronizācijas protokoli. Darbā tiek aprakstīts lokālā laika jēdziens un tā realizācijas ierobežojumi izkliedētā sistēmā, kā arī tiek skaidrota nepieciešamība pēc efektīviem sinhronizācijas protokoliem, kas paredzēti darbam bezvadu sensoru tīklos. Tiek aplūkoti dažādi sinhronizācijas risinājumi un padziļināti izpētīti tieši RBS un TPSN sinhronizācijas protokoli. Šo divu protokolu novērtēšanas nolūkiem tiek izveidots vienots lokālā laika simulācijas modelis, kas sevī iekļauj kombinēto laika dreifa modeli, kas simulē kristāla oscilatora nestabilitāti dažādu faktoru ietekmē. Simulācijas tiek veiktas OMNeT++ vidē. Iegūtie rezultāti tiek salīdzināti ar literatūrā sniegtajiem rezultātiem un tiek novērtēta gan pašu protokolu precizitāte, gan simulācijas modeļu precizitāte. Iegūtos rezultātus un darba gaitā izveidoto simulācijas modeli var izmantot tālākiem pētījumiem bezvadu sensoru tīklu sinhronizācijas jomā. Darba apjoms: Darbā ir 48 attēli, 12 tabulas, 19 formulas, 2 pielikumi un 25 literatūras avoti, kopā darbā ir 82 lpp.
Keywords RBS, TPSN, OMNeT++, Bezvadu sensoru tīkli, sinhronizācija
Keywords in English RBS, TPSN, OMNeT++, WSN, synchronization
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 10:27:54