Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana
Title in English Increase of Competitiveness of the Production Enterprise
Author Artūrs Jurgelāns
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor K.Didenko
Reviewer Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Abstract Projekta nosaukums: ražošanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana. Projekta autors: Artūrs Jurgelāns Projekta vadītājs: profesors, Dr.oec. Konstantīns Didenko Projekta mērķis: izanalizējot attiecīgos informācijas avotus un, izmantojot ekonomiskos aprēķinus, izstrādāt projektu ražošanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Projekta apjoms 65 lappuses, 36 tabulas, 32 attēli, 22 literatūras avoti. Projekts sastāv no 5 daļām. Pirmās analītiskās daļas saturs izriet no diplomprojekta temata. Šajā daļā tiek analizēts uzņēmums, tā darbība un vēsture, izmantojot tādus informācijas avotus kā uzņēmuma gada pārskati, bilance, kadru nodaļas dati u.c., kā arī tiek analizētas mācību grāmatas, žurnāli, Latvijas Republikas u. c. valstu likumdošanas dokumenti, ekonomiska satura avīžu raksti u. c. literatūras avoti. Analīzes gaitā autors izklāsta savu viedokli par uzņēmumu, tā darbību un izvirza problēmas. Otrajā projekta aprēķinu daļā ar ekonomisko aprēķinu palīdzību tiek izstrādāts projekts ražošanas uzņēmumuma konkurētspējas paaugstināšanai, balstoties uz iepriekš izvirzītajām problēmām. Trešās tehnoloģiskās daļas uzdevums ir pierādīt, ka autors spēj izmantot informācijas tehnoloģijas, lai realizētu pirmajā un otrajā daļā rakstīto. Ceturtajā darba un dabas aizsardzības daļā tiek analizēta uzņēmuma darba vides drošība, kā arī tiek novērtēti darba vides riski un izstrādāti priekšlikumi šo risku novēršanai vai mazināšanai. Piektājā grafiskajā daļā, izmantojot grafikus, diagrammas utt., tiek atspoguļoti projekta gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti.
Keywords Ražošanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana
Keywords in English The improvement of manufactury companys competitiveness
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 10:20:17