Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Friendly Retail Solutions nākotnes stratēģijas attīstības projekts
Title in English Future Development Strategy Project for Friendly Retail Solutions
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor W.Schaub
Reviewer A.Dzedons
Abstract Anotācija latviešu valodā Maģistra darba Friendly Retail Solutions nākotnes stratēģijas attīstības projekts mērķis ir noskaidrot kādas darbības un kādus soļus var spert Friendly vadība un pašreizējie akcionāri, lai nodrošinātu pāreju no start-up posma uz ienesīgu, paredzamu un ilgtspējīgu kompānijas darbības attīstību. Lai rastu atbildes apskatītajai problēmai, maģistra darba ietvaros tika veikta galveno kompānijas biznesa attīstību ietekmējošo faktoru stratēģijas un biznesa modeļa analīze, izmantojot Portera piecu spēku modeli un SWOT analīzi, kā arī balstoties uz publiski pieejamo statistiku tika analizēti politiskās, ekonomiskās, sociālās un tehnoloģiju vides ietekme uz Friendly biznesu. Izmantojot kompānijas kompānijas biznesa plānu un citus publiskos resursus tika noteikts kompānijas mērķa tirgus un mērķa klientu segmenti, kā arī noskaidroti ieteicamie marketinga instrumenti tuvākam kompānijas attīstības posmam. Tāpat tika veikta galveno konkurentu un iespējamā Friendly pozicionēšanās analīze. Darbā tika analizēts Friendly iespējamā vērtību ķēdes un operāciju modeļa attīstība. Balstoties uz līdzīgu industriju standartiem un autoru pieņēmumiem, tika veiktas Friendly darbības finanšu projekcijas analizējot uzņēmuma ieņēmumu struktūru, darbības izmaksas, nepieciešamos ieguldījumu un kapitāla atdeves analīze. Darbā secināts, ka 1) tirgus un patērētāji ir gatavi jauniem pirkšanas paradumiem; 2) Friendly biznesa ideja ir attīstāma, bet pašreiz kompānijai ir vairāk draudu un vājo vietu, kā stipro pušu un iespēju. Lai izvairītos no iespējamām problēmām kompānijai jāfokusējas uz vienu biznesa modeli.3) kompānijai skaidri jādefinē mērķa tirgi un tirgus segmenti, fokusējoties uz atsevišķu tirgus segmentu apkalpošanu. Kompānijas produktu pozicionējumā jāuzsver kompānijas mašīnu īpašās tehniskās iespējas uzsverot īpašu kanālu patērētāju grupu priekšrocības. 4) kompānijas tālākai attīstībai nepieciešama operatīvā darbības plāna un galveno darbības rādītāju sistēmas ieviešana un kontrole.5) izvēloties noteiktu biznesa modeli, kompānijai ir labs pamats peļņas un pietiekamas naudas plūsmas ģenerēšanai, lai gan iespējamās izmaiņas pamatdarbības rādītājos, jo īpaši pārdošanā, padara kompānijas biznesu viegli ievainojamu. Maģistra darbs ir angļu valodā, tā kopējais apjoms ir 148 lapaspuses (130 neieskaitot pielikumus) un tajā ir 19 tabulas, 31 attēls un 8 pielikumi.
Keywords stratēģijas attīstība
Keywords in English strategy development
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 12:31:07