Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Vakuuma ūdens sildkatlu latentās enerģijas izmantošana centralizētajā siltumapgādē"
Title in English "Use of latent energy of vacuum boilers in district heating"
Author Andris Rudzinskis
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor E.Dzelzītis
Reviewer D.Turlajs
Abstract Latvijas klimatiskajos apstākļos siltumapgāde ir vitāli svarīga enerģētikas nozares sastāvdaļa. Tā kā energoresursu izmaksas pieaug, arvien aktuālāks kļūst jautājums par siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšanu. Viena no inovatīvām tehnoloģijām ir vakuuma katli, kurus centralizētajā siltumapgādē var izmantot siltuma ražošanā un zema potenciāla siltuma atgūšanā. Maģistra darba teorētiskajā daļā aplūkotas vakuuma katlu izmantošanas iespējas centralizētajā siltumapgādē, detalizētāk apsverot to pielietošanu zema potenciāla siltuma atgūšanā. Identificēti zema potenciāla siltuma avoti siltuma ražotnēs (katlu mājās un koģenerācijas stacijās) aizejošās dūmgāzes un pamatiekārtu dzesēšanas plūsmas. Aplūkots Latvijā vēl nerealizēts perspektīvs risinājums aizejošo dūmgāzu siltuma atgūšanai siltuma ražotnēs, apvienojot dūmgāzu kondensatoru un absorbcijas siltuma sūkni. Darba pētnieciskajā daļā veikti aprēķini, lai izvērtētu vakuuma ūdenssildkatlu ieviešanas iespējas katlu mājā, kas atrodas Krievijas pilsētā Kolomnā. Izvēlēts uzstādīt četrus vakuuma katlus, kurus izmanto vasaras siltuma slodzes segšanai. Apkures periodā uzstādītās iekārtas darbojas kā absorbcijas siltuma sūkņi, kas apvienoti ar dūmgāzu kondensatoriem. Dūmgāzu kondensatora apvienošana ar absorbcijas siltuma sūkni ļauj atgūt 2,3 reizes vairāk siltuma, nekā gadījumā, ja dūmgāzu kondensatoram netiek nodrošināta papildus dzesēšana. Veikti gada laikā atgūtā siltuma un kurināmā ekonomijas aprēķini. Salīdzināts investīciju atmaksāšanās periods Krievijā un Latvijā. Maģistra darbs sastāv no 68 lappusēm, tajā ir 31 attēls, 9 tabulas un 5 pielikumi. Izmantotas atsauces uz 41 literatūras avotu.
Keywords vakuuma ūdens sildkatls, absorbcijas siltuma sūknis, zema potenciāla siltums, dūmgāzu kondensators
Keywords in English vacuum boiler, absorption heat pump, low grade heat, flue gas condenser
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 21:23:56