Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Reklāmas stratēģijas apdrošināšanas sabiedrībās Latvijā"
Title in English "Advertising Strategies in Latvian Insurance Companies"
Author Ieva Cebule
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., doc. R.Greitāne
Reviewer Dr.oec., lekt. D.Ščeulovs
Abstract Maģistra darba tēma "Reklāmas stratēģijas apdrošināšanas sabiedrībās Latvijā" tika izvēlēta tāpēc, ka reklāmas izmantošana jebkurā uzņēmumā ir aktuāla, lai uzņēmums spētu veiksmīgi darboties lielās konkurences apstākļos, ar piemērotas reklāmas stratēģijas izmantošanu to var veikt efektīvāk un vienkāršāk. Maģistra darba pētījuma objekts ir apdrošināšanas sabiedrības un pētījuma priekšmets ir reklāmas stratēģijas izstrāde apdrošināšanas sabiedrībām Latvijā. Maģistra darba mērķis ir analizēt reklāmas stratēģijas un izstrādāt reklāmas stratēģijas apdrošināšanas sabiedrībām. Reklāmas izveidei apdrošināšanas sabiedrībām nav vienota stratēģija, kura palīdzētu to izveidot, tāpēc maģistra darbā tika izvirzīta hipotēze- izstrādājot reklāmas stratēģijas apdrošināšanas sabiedrībām varētu panākt, ka reklāmas izveide kļūst ātrāka un ar lielāku atdevi. Pirmajā nodaļā ir apskatīta apdrošināšanas tirgus dinamika un tendences, parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto atlīdzību statistikas dati, apjomi apdrošināšanas veidos, dati par reģistrēto automobiļu skaitu un vecumu. Apskatīts reklāmas tirgus, galvenie mediju veidi un to statistiskie dati, patērētāju rīcības paradumi saistībā ar internetu un tā lietošanu. Novērtēta kāda ir likumdošanas ietekme un kādas ir apdrošinātāju reklāmas stratēģijas. Otrajā nodaļā ir apskatītas reklāmas stratēģijas galvenie posmi- reklāmas produkta izvēle, reklāmas mērķu noteikšana, produkta un tirgus analīze, pielietotā metodoloģija reklāmas izveidei un izvietošanai un reklāmas novērtēšana. Tiek aprakstīts kādas darbības nepieciešams veikt katrā stratēģijas posmā- tirgus segmentēšana, mērķtirgus noteikšana, mediju izvēle, reklāmas ziņas izstrāde un citi. Tiek izveidots apdrošināšanas sabiedrību reklāmas izstrādāšanas un ieviešanas algoritms un kontroljautājumi efektīvai reklāmas ieviešanas stratēģijai. Trešajā nodaļā tiek apskatīta apdrošināšanas sabiedrība "Seesam Insurance AS Latvijas filiāle", tiek apskatīti galvenie finanšu rādītāji, darbības pamatprincipi un tiek aprakstīti apdrošināšanas sabiedrībā piedāvātie produkti. Nodaļas turpinājumā tiek piemērots otrajā nodaļā izveidotais algoritms reklāmas stratēģiju izstrādāšanai un ieviešanai un veikta stratēģijas novērtēšana. Darba apjoms ir 83 lappuses, darbs satur 16 attēlus un 35 tabulas.
Keywords Reklāmas stratēģijas, apdrošināšana, mediju veidi
Keywords in English Advertising strategies, insurance, media types
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 17:35:10