Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Sociālo mēdiju integrēšana biznesa procesu vadībā
Title in English Integration of Social Media into Business Process Management
Author Roberts Čerenkovs
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor M.Kirikova
Reviewer Ē.Asņina, Lietišķo datorzinātņu katedras asoc. profesore
Abstract Biznesa procesu vadības pieeja laika gaitā ir ievērojami attīstījusies, lai padarītu pārvaldāmos biznesa procesus pēc iespējas efektīvākus. Tiek arī atzīts, ka biznesa procesu vadību ietekmē sociālās mijiedarbības, vienkārša vai sarežģīta komunikācija starp iesaistītajiem cilvēkiem. Integrējot sociālos medijus biznesa procesa vadībā, ir iespēja sistematizēt un kontrolēt sociālas mijiedarbības ar mērķi uzlabot kopējo pārvaldības efektivitāti. Maģistra darbā izstrādātā iteratīva un inkrementāla sociālo mediju integrācijas pieeja paredz virknes metožu un jēdzienu lietojumu, kuri ir organizēti, izmantojot pazīstamo iteratīvās un inkrementālālās izstrādes ietvaru. Maģistra darbā izstrādāto pieeju var izmantot kā vadlinījas sociālo mediju integrācijai biznesa procesos. Maģistra darba ietvaros izstrādātā iteratīvā un inkrementāla sociālo mediju integrācijas pieeja tika praktistki izmantota, lai uzlabotu ārzemju studentu studiju procesa plānošanu. Rezultātā, tika iestatīta wiki lietotne ar mērķi samazināt kopējo laiku, kas tiek pavadīts ārzemju studentu studiju procesa plānošanā. Atslēgvārdi: BIZNESA PROCESU VADĪBA, SOCIĀLA BIZNESA PROCESU VADĪBA, SOCIĀLIE MEDIJI, ITERATĪVA UN INKREMENTĀLA IZSTRĀDE. Darba apjoms: 88 lpp. Darba struktūra: Titullapa, anotācijas (latviešu, angļu un krievu valodās), satura rādītājs, ievads, 3 nodaļas, rezultāti, nobeigums, izmantoto avotu un literatūras saraksts, pielikumi. Darbā ir iekļauti 19 attēli, 27 tabulas un 4 pielikumi. Darbā ir izmantoti 58 literatūras avoti.
Keywords BIZNESA PROCESU VADĪBA, SOCIĀLA BIZNESA PROCESU VADĪBA, SOCIĀLIE MEDIJI, ITERATĪVA UN INKREMENTĀLA I
Keywords in English BUSINESS PROCESS MANAGEMENT, SOCIAL MEDIA, SOCIAL BUSINESS PROCESS MANAGEMENT, ITERATIVE AND INCREM
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 12:48:41