Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language Slāpekļa dioksīda izkliede ceļu tuvumā: eksperimenti un novērtējums
Title in English Dispersion of Nitrogen Dioxide near the Road: Experiments and Evaluation
Author Janina Tarvydaite
Department Foreign Students Department
Scientific advisor Ilze Dzene
Reviewer Līga Lieplapa
Abstract Maģistra darbā Slāpekļa dioksīda dispersija ceļa nomalēs: eksperimenti un novērtēšana ir veikts pētījums, kurā slāpekļa dioksīda mērījumi tiek veikti, izmantojot pasīvās parauga ņemšanas metodes. Atsaucoties uz darba mērķi ir likts uzsvars uz divām darba daļām. Pirmajā daļā ir salīdzināti un novērtēti trīs dažādi absorbenti, kas tiek izmantoti pasīvā parauga metodē. Otrajā daļā tiek veikta šo absorbentu novērtēšana, ņemot paraugus trīs dažādas satiksmes intensitātes ceļu tuvumā. Vērā tiek ņemti dažādi faktori, piemēram, attālums no ceļa ass un sezonālās ietekmes. Pirmajā darba nodaļā, kur tika analizēta informācija no pieejamās literatūras, galvenokārt ir aprakstīts slāpekļa dioksīds un ar to koncentrācijas mērījumiem saistītā pasīvā parauga metode. Analīzē ir iekļauti cēloņi un faktori, kas ietekmē slāpekļa dioksīda emisiju, apskata tās negatīvās sekas, metodes NO2 mērīšanai, pasīvā parauga metodes, absorbentu un citu faktoru ietekmi uz gala rezultātu. Otrajā nodaļā ir aprakstīta pētījumā izmantotā metodika. Tajā ir iekļauta informācija par izvēlēto paraugu atrašanās vietu un izvietojumu, pētījuma kopējo laiku, absorbentu sagatavošanas darbu, pasīvo paraugu izmantošanas procesu, ekspozīcijas laiku un aprēķinus. Trešajā nodaļā ir doti veikto aprēķinu rezultāti, kas iegūti no absorbentu izvērtēšanas, salīdzinot satiksmes intensitāti, attālumu no ceļa ass un arī sezonas atšķirības. Darbs sastāv no 8 daļām: ievada, literatūras apskata, eksperimenta pētījuma metodoloģijas apraksta, rezultātu analīzes, secinājumiem un priekšlikumiem, un izmantotās literatūras saraksta. Maģistra darba apjoms 87 lapas, 16 tabulas, 47 attēli un 119 atsauces uz izmantotajiem literatūras avotiem, 1 pielikums.
Keywords Pasīvās paraugu, slāpekļa dioksīda, satiksmes intensitāte, absorbenti, attālums no ceļa, gadalaiki
Keywords in English Passive samples, nitrogen dioxide, traffic volume, absorbents,distance from the road, seasons
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 12:27:12