Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumu novērtējums Latvijas muitā”
Title in English “Measures Assessment of Intellectual Property Authority Protection in Latvian Customs”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba nosaukums: Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumu novērtējums Latvijas muitā. Autore: Vita Kokina Zinātniskais vadītājs: Mg. iur., pr.doc. A.Čevers Darbs satur: 92 lapaspuses, 35 attēlus, 3 tabulas, 35 izmantotās literatūras avotu. Darbs sastāv no 4 sadaļām: pirmā sadaļa intelektuālais īpašums un viltošana, otrā sadaļa intelektuālā īpašuma tiesību regulējums, trešā sadaļa intelektuālā īpašuma aizsardzība Latvijas muitās iestādēs, ceturtā sadaļa intelektuālā īpašuma aizsardzības Latvijas muitas iestādēs praktiskie piemēri. Pētījuma objekts: ir intelektuāla īpašuma tiesības. Pētījuma priekšmets intelektuāla īpašuma aizsardzība muitās iestādē. Darba mērķis: ir novērtēt muitā realizējamo pasākumu intelektuālā īpašuma aizsardzībai praktisko realizēšanas procesu. Darba izvirzītā hipotēze: muitā realizējamie pasākumi intelektuālā īpašuma aizsardzībai ir praktiski, realizējami procesi, kas nodrošina intelektuālā īpašuma aizsardzību. Galvenie uzdevumi: izprast intelektuālā īpašuma būtību; sniegt ieskatu viltošanas problēmā; iepazināties ar pieejamiem statistikas datiem; izpētīt dažāda līmeņa tiesību aktus, kas regulē šo jomu; aprakstīt esošo procedūru, kādā notiek intelektuālā īpašuma aizsardzība muitā. iztirzāt dažus piemērus no praksē sastopamajiem gadījumiem Latvijas muitas iestādē. Intelektuālā īpašuma aizsardzības problēma ir ļoti aktuālā un skar visu pasauli kopumā. Tiesību īpašnieki ir ieinteresēti, lai viņu tiesības uz preču zīmēm, dizainparaugiem būtu aizsargātas. Efektīva cīņa ar viltošanas pārkāpumiem ir iespējama tikai ar kompetento valsts institūciju atbalstu, un viens no svarīgiem šī atbalsta punktiem ir valsts muita. Līdz ar to muita ir viens no nozīmīgākajiem viltošanas apkarošanas posteņiem, sniedzot iespēju ātri, viegli identificēt un izņemt no apgrozības viltotās preces. Ar to arī ir pamatojama muitas iestāžu svarīga nozīme intelektuālā īpašuma pārkāpumu novēršanā un apkarošanā. Dotajā maģistra darbā tika veikts pētījums, kas pamatots uz zinātnisko literatūru, likumiem, instrukcijām, praktiskiem piemēriem un autores personīgo pieredzi un savāktiem materiāliem, lai labāk izprastu intelektuālā īpašuma jēdzienu.
Keywords Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumu novērtējums Latvijas muitā
Keywords in English Measures Assessment of Intellectual Property Authority Protection in Latvian Customs
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 10:02:34