Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Jaunās paaudzes mikroshēmas ADS1298 (sistēma mikroshēmā) maināmo parametru ietekme uz EKG reģistrāciju.
Title in English Influence of Variable Parameters of New Generation Microchip (System on Chip) ADS1298 on ECG ragistration.
Department 15D00 Institute of Biomedical Engineering and Nanotechnologies
Scientific advisor Juris Lauznis
Reviewer Vineta Zemīte
Abstract Šajā maģistra darbā ir izpētīta sistēmas mikroshēmā ADS1298 maināmo parametru ietekme uz elektrokardiogrammas reģistrāciju. Darbs ir aktuāls, jo tas ir saistīts ar Rīgas Tehniskajā Universitātē iepriekš veiktu pētījumu mobila telemedicīnas skrīninga kompleksa izveidei, kurā, pēc sava komerciālā apraksta, kā kardiogrāfijas modulis ļoti labi iederētos mikroshēma ADS1298. Tomēr, sākotnējā pētījumā un eksperimentālā izstrādē iegūtie rezultāti bija ļoti pretrunīgi, tāpēc tika nolemts veikt izpēti, lai noskaidrotu šo pretrunu iespējamos iemeslus un sagatavotu rekomendācijas tās turpmākam lietojumam biopotenciālu, tai skaitā EKG, reģistrācijai, kā arī noskaidrotu iemeslu šīs perspektīvās mikroshēmas nekvalitatīvai reģistrācijai un kādi ir optimālie sistēmas maināmo parametru iestatījumi, lai varētu veikt normālu EKG reģistrāciju. Darba teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par elektrokardiogrāfijas pamatiem, EKG analogās priekšapstrādes daļas darbības pamatprincipiem, alternatīvām mikroshēmām ADS1298 un mikroshēmas ADS1298 maināmajiem parametriem. Darba praktiskajā daļā ir veikto eksperimentu apraksts, kā arī izvēlēto mērķu sasniegšanai nepieciešamie aprēķini un sistēmas rekomendēto iestatījumu tabula. Pēc aprēķinu daļas seko rezultātu apskate un tiek izdarīti secinājumi. Iegūtie rezultāti palīdzēja sasniegt izvirzīto mērķi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 63 lpp. Kopumā darbā iekļautas 19 tabulas un 46 attēli. Darba izstrādē izmantoti 21 literatūras avots un 1 pielikums.
Keywords ADS1298, EKG, analogā priekšapstrādes daļa, delta sigma
Keywords in English ADS1298, ECG, analog front end
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 06:24:42