Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu iekasēšanu ietekmējošie faktori budžeta ieņēmumu izpildē Latvijā ”
Title in English “Factors of Influencing Tax Collection for Budget Incomes Execution in Latvia ”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor V.Gurkovska
Reviewer V.Andrējeva, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc. profesore, Dr.oec.
Abstract Maģistra darbs profesionālā maģistra grāda iegūšanai „Nodokļu iekasēšanu ietekmējošie faktori budžeta ieņēmumu izpildē Latvijā” izstrādāts RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu katedrā. Darba autore ir Svetlana Košmane. Zinātniskā vadītāja: VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Trešās piedziņas daļas vadītāja, RTU Daugavpils filiāles praktiskā docente, Mg.oec., Vanda Gurkovska. Izvēlētā tēma ir aktuāla, jo budžeta ieņēmumu izpilde attiecas uz visām fiziskajām un juridiskajām personām gan valstī, gan reģionā, un ietekmē to labklājību. Tēma ir nozīmīga un atbilstoša pastāvošai ekonomiskai situācijai valstī, kad ir svarīgi nodrošināt efektīvāku nodokļu iekasēšanu. Maģistra darbā tiek pētīta problēma, kas ir saistīta ar nodokļu iekasēšanu ietekmējošiem faktoriem, tās cēloņiem un sekām. Darba pētījuma objekts ir budžeta ieņēmumu izpilde Latvijā, bet pētījuma priekšmets ir nodokļu iekasēšanu ietekmējošie faktori. Darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt nodokļu iekasēšanu ietekmējošos faktorus budžeta ieņēmumu izpildē Latvijā. Minētā mērķa sasniegšanai ir nepieciešams apskatīt nodokļu sistēmas attīstību un darbības principus, izpētīt valsts budžeta ieņēmumu struktūru, kā arī raksturot un izanalizēt nodokļu iekasēšanu ietekmējošos faktorus. Pētījuma gaitā pierādāmā darba hipotēze – nepieciešams, pēc iespējas, samazināt nodokļu iekasēšanu ietekmējošus faktorus, lai palielinātu budžeta ieņēmumu daļas izpildi. Pirmajā nodaļā veikts nodokļu sistēmas attīstības un darbības principu vispārīgs raksturojums. Otrajā nodaļā apskatīta valsts budžeta struktūra. Trešajā nodaļā veikta nodokļu iekasēšanu ietekmējošo faktoru analīze. Maģistra darbā izmantotās pētīšanas metodes ir ekonomiskā un statistiskā analīze – salīdzināšana, grupēšana, kā arī apkopošanas un detalizēšanas paņēmieni, praktiskā materiāla novērtēšana. Maģistra darbs ir prezentēts RTU DF starptautiskajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē „Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā” 2014.gada 8.maijā. Maģistra darbs ir sadalīts 3 nodaļās un tā apjoms ir 98 lappuses. Darbā ir ievietoti 19 attēli, 24 tabulas, 4 pielikumi, 13 formulas, izmantoti 28 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords Nodokļu iekasēšana, ietekmējošie faktori, valsts budžets
Keywords in English Factors of Influencing, Tax Collection, Budget Incomes
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 25.05.2014 23:40:17