Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Business Performance of the Company
Author Oksana Lukova
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Ovčiņņikova
Reviewer Mg.oec., lekt. L.Budņiks
Abstract Diplomprojekta autore: Oksana Lukova. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: lekt., Mg.oec. Irina Ovčiņņikova. Diplomprojekta temats: "Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts". Diplomprojekta mērķis ir: novērtēt SIA Prime Consulting darbību un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Lai sasniegtu mērķi darba autore izvirzīja sekojošus uzdevumus: raksturot nozares attīstības gaitu; raksturot uzņēmuma darbības galvenos virzienus; pētīt uzņēmuma finanšu rezultātus dažu gadu periodā, kā arī izdarīt secinājumus par rezultātu pozitīvo vai negatīvo ietekmi uz uzņēmuma darbību; analizēt uzņēmuma konkurentus; noteikt uzņēmuma pastāvošas problēmas un rast risinājumus uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai. Diplomprojektā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, dažādi elektroniskie resursi, nepublicētie mācību līdzekļi, uzņēmuma iekšējā informācija. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Analītiskā apskata nodaļa ir pamats aprēķinu daļas izstrādei. Tajā tiek aplūkota konsultācijas pakalpojumu nozares attīstība, tiek raksturoti un analīzēti uzņēmuma finanšu rādītāji, kā arī analizētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi. Aprēķinu daļā autore nosaka uzņēmuma konkurentus, lai noteiktu uzņēmuma attīstības virzienu, kā arī izstrādā priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Tehnoloģiskā daļā darba autore veic peļņas prognozēšanu nākamajiem trim laika periodiem ar divām metodēm, no kurām izvēlās efektīvāko. Darba un dabas aizsardzības daļā darba autore veic risku analīzi jaunās ofisa telpās, kā arī izstrādā preventīvo pasākumu plānu risku mazināšanai. Diplomprojekts satur 72 lappusi teksta, 45 tabulas, 28 attēlus, 9 pielikumus un 20 lapas grafiskā daļā.
Keywords SIA Prime Consulting, uzņēmuma darbības pilnveidošana
Keywords in English LLC Prime Consulting, the improvement of company’s activity
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 23.05.2014 12:58:00