Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Investīciju vides izpēte Baltijas valstīs
Title in English Research of investment environment in the Baltic states
Author Viktorija Zlotņikova
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., docente I.Judrupa
Reviewer Dr. oec., docents L.Krilovs
Abstract Bakalaura darba autore ir Viktorija Zlotņikova un bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir Dr.oec., Doc. Ilze Judrupa. Bakalaura darba tēma ir Investīciju vides izpēte Baltijas valstīs. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, divas daļas, secinājumus un priekšlikumus, bibliogrāfisko sarakstu. Katras valsts galvenais uzdevums ir veicināt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību. Efektīva investīciju piesaiste var palīdzēt Baltijas valstīm sasniegt stabilu ekonomikas izaugsmi un augstāku labklājības līmeni, taču šī mērķa īstenošanai ir nepieciešams izveidot labvēlīgu investīciju klimatu, kas piesaistīs ārvalstu kapitālu. Teorētiskajā daļā tika izpētīta investīciju jēdziena būtība, klasifikācija un savstarpējās sakarības, apkopoti un analizēti investīciju vidi ietekmējošie faktori un investīciju projektu efektivitātes noteikšanas metodes. Analītiskajā daļā tiek sniegts vispārīgs situācijas apraksts un ārvalstu tiešo investīciju tendenču raksturojums Baltijas valstīs, izpētot un analizējot vairāku rādītāju ietekmi labvēlīga investīciju klimata nodrošināšanai. Novērtētas Baltijas valstu investīciju klimata priekšrocības un trūkumi, nosakot labvēlīgāko investīciju vidi valstu starpā. Balstoties uz izvirzīto pētījuma mērķi un uzdevumiem, bakalaura darbā izpētīts, ka labvēlīga investīciju klimata izveidošanos ietekmē dažādu faktoru savstarpējās sakarības. Pēc atlasīto un analizēto rādītāju rezultātiem tika secināts, ka Lietuvā ir labvēlīgākais investīciju klimats Baltijas valstu starpā, Igaunija ierindojas otrajā vietā, savukārt Latvija ieņem trešo vietu. Bakalaura darba nobeigumā veikti secinājumi par investīciju intensitāti un piesaisti Baltijas valstīs, kā arī izstrādāti priekšlikumi par labvēlīga investīciju klimata attīstības iespējām Latvijā. Bakalaura darba apjoms ir 73 lappuses, tajā iekļauti 30 attēli un 5 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 60 avoti.
Keywords Investīciju vide, Baltijas valstis
Keywords in English Investment environment, the Baltic States
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 09:59:46