Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Centralizētās siltumapgādes ārējo tīklu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi"
Title in English "Energy efficiency measures in external district heating network"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor A.Kundziņa
Reviewer I.Bekmanis
Abstract Viena no būtiski svarīgām centralizētās siltumapgādes sistēmas sastāvdaļām ir ārējie siltumtīkli, kurus izmanto siltumenerģijas pārvadīšanai no siltumavota līdz patērētājiem. Latvijā šo siltumtīklu garums sasniedz aptuveni 2000 km, tāpēc ir būtiski apzināt būtiskākās problēmas, kas saistītas ar to ekspluatāciju un rast risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanai. Maģistra darbā Centralizētās siltumapgādes ārējo tīklu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek skatītas aktuālas problēmas, kas saistītas ar centralizētās siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanu optimizāciju. Teorētiskajā daļā ir skatīti centralizētās siltumapgādes vispārīgie aspekti, apkopota informācija par esošo situāciju Latvijas centralizētajā siltumapgādē un tās energoefektivitāti. Darbā tiek analizēts siltumtīklu tehniskais stāvoklis, lai identificētu galvenās problēmas, noteiktu bojājumu un zudumu rašanās iemeslus, kā arī apzinātu pasākumus siltumtīklu energoefektivitātes paaugstināšanai. Darba ietvaros sniegta informācija - par efektīvām mūsdienu siltumtīklu bojājumu diagnosticēšanas metodēm, apkopoti dati par siltumtīklu nomaiņas un siltuma zudumu dinamiku, piebarošanas ūdens patēriņu, avāriju skaitu, kā arī par energoefektīva siltumtīklu regulēšanas procesa iespējām. Maģistra darba pētnieciskajā daļā ir sniegta informācija par siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošanas iespējām - siltumenerģijas zudumu ietaupījumu un kurināmā ietaupījumu energoefektivitātes pasākumu realizācijas rezultātā, kā arī siltumtīklu nomaiņas izmaksu aplēses un ieteikumi siltumtīklu nomaiņas programmas optimizācijai. Darbā tiek secināts, ka, veicot plānveidīgu esošo siltumtīklu nomaiņu ar rūpnieciski izolētām caurulēm, iespējams panākt ievērojamu siltumenerģijas zudumu un līdz ar to arī kurināmā ietaupījumu. Noslēgumā sniegti ieteikumi optimālas siltumtīklu nomaiņas programmas izveidošanai. Maģistra darbs sastāv no 85 lpp., 19 tabulām, 54 attēliem. Darbā izmantoti 45 literatūras avoti.
Keywords Centralizētās siltumapgādes ārējo tīklu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Keywords in English Energy efficiency measures in external district heating networks
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 10:40:29