Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts sabiedriskajā ēdināšanā Project for Increasing
Title in English Project for Increasing Competitiveness of the Services Company in the Food Service Industry
Author Alīna Jubele
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor L.Vasiļjeva
Reviewer Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Abstract Diplomprojekta mērķis ir SIA Feniks AL konkurētspējas paaugstināšana, balstoties uz jaunu iekārtu ieviešanas, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un reklāmas piesaistīšanas iespējām. Diplomprojekta pirmajā daļā analizēta uzņēmuma vēsture un darbības virzieni, novērtēta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, izanalizēti uzņēmuma bilances aktīva un pasīva posteņi, veikti uzņēmuma finansiāli ekonomiskie rādītāju aprēķini, izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Otrajā projekta daļā ir veikts jaunu iekārtu ieviešanas ekonomiskais pamatojums, šāda veida projekts izmaksā 3423,00 EUR. Kā arī ir izstrādāts darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas projekts, kura izmaksas sastāda 1260,00 EUR. Veikts reklāmas piesaistīšanas projekts, kura izmaksas ir 300,00 EUR par radioreklāmu un 106,00 EUR par uzņēmuma mājas lapas izstrādi. Diplomprojekta trešajā, tehnoloģiskajā daļā, izmantojot jaunākas informācijas tehnoloģijas, ir izstrādata SIA Feniks AL mājas lapa. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti uznēmumā pastāvošie darba aizsardzības riski, kā arī izstrādāts pasākumu plāns, kuru ir nepieciešams izpildīt gada laikā. Pastāvošu risku novēršanai ir nepieciešams uzņemties izmaksas 724,00 EUR apmērā. Tiek sniegti priekšlikumi SIA Feniks AL konkurētspējas paaugstināšanai. Diplomprojektā izmantotie materiāli: LR likumi, vispārējā un speciālā literatūra, interneta resursi, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Pētījumu un aprēķinu laikā tiek izmantotas vairākas metodes, informācijas salīdzināšanai un apkopošanai: tabulas un grafiskās metodes, ekonomiski matemātiskās metodes, salīdzināšanas metodes. Diplomprojekts satur 63 lappuses, 26 tabulas un 27 attēlus. Darbā izmantotas 20 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Grafiskā daļa sastāv no 16 A4 formāta lapām. Darbam ir pievienoti 3 pielikumi.
Keywords Pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Keywords in English Increasing the competitiveness of the company"s service project
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 21.05.2014 16:47:27