Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Latvijas pārvaldes tīkla reaktīvās jaudas kompensācijas variantu izvērtējums"
Title in English "Evaluation of reactive power compensation options for Latvian transmission network"
Author Oskars Buivids
Department 11000 Faculty of Power and Electrical Engineering
Scientific advisor O.Linkevičs
Reviewer
Abstract Šajā bakalaura darbā tiek apskatīti reaktīvās jaudas kompensācijas varianti Latvijas energosistēmā. Darba teorētiskajā daļā tiek iztirzāta informācija par reaktīvās jaudas bilanci un tās ietekmi uz spriegumu. Tiek aprakstīti reaktīvās jaudas avoti un patērētaji, kā arī reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtu veidi, to uzbūve un pielietojums praksē. Darba praktiskajā daļā ir aprakstīta Latvijas energosistēmas reaktīvās jaudas patērētāju un kompensācijas iekārtu esošā situācija. Tiek sastādīta reaktīvās jaudas bilance 2013. gada vasaras un ziemas minimālās un maksimālās slodzes režīmos. Tiek veikta aktīvās un reaktīvās slodzes prognoze līdz 2023. gadam, kā arī ekonomisko aprēķinu izvērtējums reaktīvās jaudas kompensācijai nākotnē. Bakalaura darba sastāv no ievada, 4 sadaļām un secinājumiem, to kopējais apjoms ir 46 lappuses. Darbs satur 29 attēlus un 6 tabulas, tajā ir atsauces uz 16 informācijas avotiem.
Keywords reaktīvās jaudas kompensācija, šunta reaktori, jaudas bilance, sinhronā kompensatora režīms
Keywords in English reactive power compensation, shunt reactors, power balance, synchronous compensator mode
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 20.05.2014 22:24:04