Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Ilgtspējīgas investīcijas Publiskās un privātās partnerības projektos"
Title in English "Sustainable investments in public and private partnership projects"
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., L.Ādamsone
Reviewer Dr.oec., prof. V.Nešpors
Abstract Viens no Latvijas tautsaimniecības izaugsmes priekšnoteikumiem ir sakārtota un attīstīta infrastruktūra, kas ir arī daļa no Nacionālā attīstības plāna 2014-2020. Līdz ar to aktuāli kļūst finanšu ekonomiskie instrumenti, kuri ir jāpielieto, lai šo mērķi īstenotu. Ierobežoto valsts/ pašvaldību finanšu līdzekļu dēļ tiek realizēta daļa no sabiedrībai nepieciešamajiem investīciju projektiem valsts ekonomikas attīstībai, tāpēc publiskās un privātās partnerības (turpmāk- PPP) projektu izmantošana varētu sekmēt valstij svarīgo infrastruktūras projektu īstenošanu, piesaistot privāto kapitālu. Maģistra darba 1. daļā tiek sniegts vispārējs ieskats PPP definējumā, iekļaujot nelielu ieskatu PPP vēsturē, tiek iekļauts PPP tiesiskā regulējuma apraksts, galveno PPP modeļu salīdzinājums, finanšu un ekonomisko aprēķinu metodikas apraksts veiksmīgai PPP projekta īstenošanai. Analītiskajā daļā tiek apkopoti dati par galvenajiem īstenotajiem PPP projektiem Pasaulē un Latvijā. Maģistra darbā autore uzskaita 3 pamatproblēmas PPP realizēšanai Latvijā: PPP saistību uzskaite, PVN (pievienotās vērtības nodokļa) ietekme uz pašvaldību budžetu un PPP projektu līgumu nepilnību izvērtējums. Tiek veikta palielinātās PVN likmes ietekmes analīze uz Latvijā realizētu PPP projektu „Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība un apsaimniekošana četrās pašvaldībās”. Maģistra darba zinātniski praktiskajā daļā autore ir veikusi aprēķinus, izmantojot projektu „Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība un apsaimniekošana četrās pašvaldībās”, pielietojot Bleka- Šoula modeli un noteikusi privātā partnera izdevīgumu iesaistīties šādos PPP projektos. Maģistra darba noslēgumā tiek definēti darba secinājumi par Publisko un Privāto partnerību Latvijā, kā alternatīvu finanšu resursu sabiedrībai nozīmīga publiska pakalpojuma/objekta pieejamības nodrošināšanai valsts/ pašvaldības ierobežotu finanšu resursu, laika vai pieredzes trūkuma apstākļos un izvirzīti priekšlikumi veiksmīgākai PPP attīstībai Latvijā. Maģistra darba rezultātus var izmantot pašvaldības/valsts iestādes, būvniecības uzņēmumi un finanšu konsultanti, kas vēlas iesaistīties kādā PPP projektā. Maģistra darbā apjoms ir 75 lapaspuses, darbā ir ietvertas 10 tabulas, 22 attēli un 8 formulas, 4 pielikumi.
Keywords Publiskās investīcijas, Publiskā un privātā partnerība, Bleka-Šoula modelis.
Keywords in English Public investments, Public and private partnership, Black-Scholes model.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 19.05.2014 18:16:29