Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Investīcijas Latvijā un to ietekme uz valsts tautsaimniecības attīstību"
Title in English "Investments and their impact on the national economy development in Latvia"
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Judrupa
Reviewer Dr.oec., doc. L.Krilovs
Abstract Maģistra darba tēma ir Investīcijas Latvijā un to ietekme uz valsts tautsaimniecības attīstību. Tēmas izvēle ir pamatota ar to, ka investīcijas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas sekmē valsts ekonomikas attīstību. Darba mērķis ir pētīt investīciju ietekmi uz Latvijas ekonomikas izaugsmi, kā arī analizēt galvenos faktorus, kas ietekmē investīciju procesus valstī. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā ir analizēta bruto kapitāla un pamatkapitāla, kā arī ārvalstu investīciju dinamika. Pētījumā tika veikta investīciju procesu ekonometriskā modelēšana. Balstoties uz Koba Duglasa ražošanas funkciju autore novērtēja ekonomikas izaugsmes faktoru ietekmi uz iekšzemes kopproduktu. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka laika posmā no 2003.gada līdz 2007.gadam uzkrātā kapitāla pieaugumam bija noteicoša loma Latvijas tautsaimniecības izaugsmē, jo ar to varēja izskaidrot lielāku daļu no reālā IKP izmaiņām. Tomēr pašreizējos apstākļos investīciju pieauguma tempi būtiski palēninājās, līdz ar to arī samazinājās to devums ekonomikas izaugsmē, tāpēc ļoti nozīmīgs kļūst jautājums par investīciju procesu veicināšanu valstī. Maģistra darba apjoms ir 81 lapaspuse, darbā ietvertas 22 formulas, 6 tabulas, 23 attēli un 2 pielikumi.
Keywords ekonomiskā izaugsme, investīcijas, ārvalstu tiešās investīcijas, Koba-Duglasa funkcija
Keywords in English economic growth, investment, foreign direct investment, the Cobb-Douglas function
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 19.05.2014 07:09:39