Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Noliktavu loģistikas procesu optimizācija metāla konstrukciju un to detaļu ražošanas uzņēmumos”
Title in English “Optimiztion of Warehouse Logistics Processes in Metal Construction and Their Parts Manufacturing Companies”
Author Toms Miķelšteins
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Pāvels Patļins
Reviewer
Abstract Diplomprojekta autors Toms Miķelšteins izstrādāja darbu, kura temats ir Noliktavu loģistikas procesu optimizācija metāla konstrukciju un to detaļu ražošanas uzņēmumos. Diplomprojekta mērķis ir, apkopojot būtiskākās un biežāk sastopamās problēmas noliktavu loģistikas procesos, rast praktiskus iespējamos risinājumus to uzlabošanai. Diplomprojekta pirmajā daļā tiek aprakstīta metālapstrādes un mašīnbūves rūpniecības nozare, kurā ietilpst metāla konstrukciju un to detaļu ražošanas uzņēmumi. Tiek pētīta noliktavas nepieciešamība šo uzņēmumu efektīvai darbībai. Otrajā daļā tiek atklāti un analizēti noliktavu loģistikas problemātiskie procesi, ar kuriem saskaras metāla konstrukciju un to detaļu ražošanas uzņēmumi. Trešā daļa sastāv no šo problēmu praktisku risinājumu piedāvāšanas un to lietderības pierādīšanas. Izpētīts, ka būtiskākās problēmas, kas uzņēmumiem rada zaudējumus un padara ikdienas procesus laikietilpīgākus, ir nepārdomāta krājumu vienību, iepakojuma un informācijas apstrāde, nepiemērota noliktavu transporta un uzglabāšanas iekārtu izvēle, nesistematizēta krājumu izvietošana un pieprasījumu komplektācija. Visas iepriekšminētās nepilnības ir savstarpēji cieši saistītas un, lai optimizētu noliktavas darbību kopumā, uzņēmumiem nepieciešams pilnveidot katru no tām. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 14 attēli un 8 tabulas. Darbā izmantotas 20 bibliogrāfiska saraksta vienības.
Keywords noliktavu loģistika, apstrāde, izvietošana, komplektēšana
Keywords in English warehouse logistics, material handling, storage, request collecting
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 16.05.2014 10:30:48