Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas jauno uzņēmumu eksportspējas veicināšanas atbalsta modeļa pilnveidošana”
Title in English “Improvement of Export Promotion Support Model for New Enterprises in Latvia”
Author Laine Ašmane
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Mr.oec. Artūrs Zeps
Reviewer
Abstract Diplomdarba autore studente Laine Ašmane izstrādāja darbu, kura temats ir Latvijas jauno uzņēmumu eksportspējas veicināšanas atbalsta modeļa pilnveidošana. Diplomdarba mērķis ir noteikt jauno uzņēmumu eksportspējas atbalsta veicināšanas modeļa trūkumus un priekšrocības, sniegt priekšlikumus tā uzlabošanai. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Pirmās nodaļas pirmajā apakšnodaļā ir aprakstīta mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcija, eksporta loma mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā, tāpat arī eksporta definīcija un tā nozīme uzņēmējdarbības attīstībā un valsts ekonomiskās situācijas uzlabošanā un stabilizēšanā. Pirmās nodaļas otrajā apakšnodaļā ir aprakstīts kādam jābūt valsts modelim eksportspējas veicināšanas un attīstības nodrošināšanai un kā tas ir veidots Latvijā. Otrās nodaļas pirmajā apakšnodaļā ir analizēta eksporta veicināšanas sistēma Latvijā. Otrajā apakšnodaļā ir analizēta ārvalstu pieredze eksporta veicināšanā un atbalsta iespēju nodrošināšanā no valsts puses. Trešajā apakšnodaļā ir sniegts autores veiktās aptaujas Latvijas jauno uzņēmēju zināšanas un pieredze eksportspējas veicināšanā saņemto atbilžu novērtējums. Trešās nodaļas pirmajā apakšnodaļā ir veikts izvērtējums par iespējām ieviest jaunas funkcijas Latvijas eksportspējas veicināšanas atbalsta modelī, balstoties uz ārvalstu labās prakses pieredzi. Trešās nodaļas otrajā apakšnodaļā ir piedāvāti risinājumi aptaujas anketās konstatētajām problēmām eksportspējas veicināšanas atbalsta modeļa ietvaros. Diplomdarbs sastav no 3 nodalam, ta apjoms ir 68 lappuses. Taja ir ieklauti 10 atteli, 4 tabulas un 1 pielikums uz 2 lpp. Darba izmantotas 65 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Eksportspējas veicināšana, eksports, eksporta atbalsts
Keywords in English Promotion of export, export, export support
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 16.05.2014 00:42:55