Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Tūrisma attīstības veicināšana Rīgas pilsētā”
Title in English "Promotion of tourism development in the city of Riga”
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., asoc.profesore T.Survilo
Reviewer Mg.oec., prakt.doc. U.Kamols
Abstract Laure K. Tūrisma attīstības veicināšana Rīgas pilsētā: Maģistra darbs / K. Laure Rīga, RTU IEVF maģistra profesionālo studiju programma Ekonomika, 2014. 88 lpp. Maģistra darba mērķis ir, analizējot starptautiskā tūrisma attīstības tendences, Latvijas tūrisma attīstības prognozes un konkurentu darbību, piedāvāt izmantot modernu informācijas tehnoloģiju līdzekli tūrisma veicināšanai Rīgas pilsētā. Pirmajā daļā ir izpētīta starptautiskā tūrisma attīstība pasaulē, pasaules reģionos, Eiropas valstīs un trīs nozīmīgās tūrisma galvaspilsētās Stokholmā, Tallinā un Amsterdamā. Apskatītas tūrisma lielvalstis pēc tūrisma attīstības koeficienta. Otrajā daļā ir analizētas Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes un Nacionālie plāni. Atklāti ietekmējošie faktori un plānotie darbības pasākumi Latvijas tūrisma attīstības veicināšanai. Trešajā daļā ir piedāvāts izmantot modernu informācijas tehnoloģiju līdzekli tūrisma attīstības veicināšanai Rīgas pilsētā. Darba izstrādes gaitā tiek secināts, ka tūrisma attīstības veicināšanas galvenā problēma ir informācijas pieejamības trūkums, tāpēc ir jāmeklē moderni tūrisma informācijas tehnoloģiju līdzekļi tūrisma attīstības veicināšanai Rīgā un ārpus Rīgas. Tika piedāvāts izmantot modernu informācijas tehnoloģiju līdzekli problēmas risināšanai: Rīgas mobilā tūrisma aplikācija un interaktīvie tūrisma informācijas stendi. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 21 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 33 avoti.
Keywords Tūrisma attīstības veicināšana Rīgas pilsētā
Keywords in English Promotion of tourism development in the city of Riga
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 15.05.2014 16:37:07