Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tabakas izstrādājumu aprite Latvijā un ar to saistītās uzraudzības problēmas”
Title in English “Movement of Tobacco Products in Latvia and Problems Related to Monitoring”
Author Anna Venskus
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarbā „Tabakas izstrādājumu aprite Latvijā un ar to saistītās problēmas” tiek pētīti tabakas izcelsmes un patēriņa aspekti. Darba mērķis ir apkopot un analizēt informāciju par tabakas izstrādājumu apriti, izzināt trūkumus un paust viedokli, par esošās sistēmas pilnvērtīgu darbību. Darbā tiek izklāstīts likumiskais pamatojums tabakas izstrādājumu apritei Latvijā, minot akcīzes nodokļa specifiskos piemērošanas kritērijus, paskaidrojot, kādēļ tas ir nepieciešams un kādu lomu tas spēlē valsts ekonomikā un cilvēku veselībā. Darbs ir iedalīts četrās lielās daļās, kā arī secinājumos un priekšlikumos. Pirmajā daļā tie aprakstītas tabakas izstrādājumu aprite un tajā tiek skaidrota tabakas izstrādājumu nozares specifiskā būtība, tiek aprakstīti tabakas izstrādājumu veidi, no kā iegūti resursi un kā veidoti. Tai seko apraksts par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem, kā tiek piemērots akcīzes nodoklis, balstoties uz likuma pamata un tas, kā veidojas akcīzes nodoklis atsevišķiem tabakas izstrādājumiem. Darba otrajā daļā ir izklāsts par tabakas izstrādājumu aprites kontroli. Tajā iekļauts likumiskais pamatojums izstrādājumu aprites kārtībai, par to, kā ir jābūt marķētiem tabakas izstrādājumiem laišanai brīvā apgrozījumā, par valsts iestādēm, kuras kontrolē akcīzes preču apriti, kā arī minēts raksturojums sistēmām, ar kuru palīdzību tiek kontrolēta šī aprite. Trešajā daļā ir iekļauta analītiska daļa par to, kādu ietekmi tabakas izstrādājumu aprite atstāj uz valsts ekonomiku un sabiedrības veselību. Tā apkopo informāciju par kontrabandas risku, veselības kaitējumu, kā arī tiek minētas atbildīgās iestādes Eiropas Savienības mērogā, kuras palīdz dalībvalstīm apkarot kontrabandu un korupciju. Ceturtajā darba daļā norādītas tabakas nozares attīstības tendences, kas iekļauj sevī galveno tabakas nozares uzņēmumu uzskaitījumu un par turpmākajām pārmaiņām izstrādājumu noteikumos. Darbā ir iekļautas 3 tabulas, 10 attēli, 3 formulas, kā arī darba apjoms ir 65 lapas puses, ieskaitot bibliogrāfisko sarakstu.
Keywords Tabakas izstrādājumu aprite Latvijā un ar to saistītās problēmas
Keywords in English Movement of Tobacco Products in Latvia and Problems Related to Monitoring
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 14.05.2014 16:17:07