Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Preventīvo metožu pielietojums amata noziegumu novēršanā valsts institūciju dienestā
Title in English Usage of Preventive Methods to Clearance Malfeasance in the State Institution Service
Author Dace Drešmane
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Reviewer M.Pētersone, RTU Muitas un nodokļu katedra, Mg.oec.
Abstract Diplomdarbs ir izstrādāts, lai izpētīto noziedzīgos nodarījumus valsts institūciju dienestā ar mērķi identificēt preventīvās metodes, ko varētu pielietot amata noziegumu novēršanā. Darba ietvaros tika pētīta un aprakstīta teorētiskā informācija par noziedzīgiem nodarījumiem, kas iekļauti Krimināllikuma XXIV nodaļā, par valsts amatpersonu amata noziegumu apkarošanas mehānismiem un to darba rezultātiem, kā arī tika analizēti noziedzīgo nodarījumu preventīvie pasākumi. Balstoties uz teorētisko bāzi, autore izstrādāja secinājumus un priekšlikumus, kas iespējams palīdzētu novērst noziedzīgos nodarījumus valsts institūciju dienestā. Diplomdarbs sastāv no divām daļām, atsevišķu nodaļu veltot gan noziedzīgo nodarījumu valsts institūciju dienestā izzināšanai, gan statistikas datu izpētei par amata noziegumiem Valsts policijā, Valsts robežsardzē un Valsts ieņēmumu dienestā laika posmā no 2009. gada līdz 2013. gada nogalei. Atsevišķa nodaļa veltīta iespējamiem preventīviem pasākumiem amata noziegumu novēršanā un tiesu prakses analīzei par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā. Tiek izstrādāti ieteikumi preventīvo pasākumu uzlabošanai ar mērķi paaugstināt efektivitāti noziedzīgo nodarījumu apkarošanā valsts amatpersonu darbībā. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti tiesību akti, tiesu nolēmumi, juridiskā literatūra, Finanšu policijas pārvaldes Iekšējās drošības daļas nepublicētie materiāli un interneta resursi par izvēlēto tēmu. Diplomdarbs sastāv no 73 lappusēm un 5 attēliem.
Keywords Preventīvo metožu pielietojums amata noziegumu novēršanā valsts institūciju dienestā
Keywords in English Usage of Preventive Methods to Clearance Malfeasance in the State Institution Service
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 16.05.2014 15:09:27