Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas kontroles pasākumu izvērtējums muitas procedūrai – tranzīts”
Title in English “Assessment of Customs Control Measures for Transit Customs Procedure”
Author Dairis Šimēns
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Tranzīta pārvadājum ir viena no nozīmīgākajām ekonomikas nozarēm Latvijā. Latvija ir izdevīga tranzīta valsts, jo tā paver ceļu uz vienu no lielākajiem tirgiem pasaulē – Krievijas tirgu. Mūsdienās kravu tranzītu caur Latvijas teritoriju nodrošina augsti attīstīta un sazarota transporta infrastruktūra, kurā ietilpst dzelzceļa, jūras, cauruļvadu un automobiļu transports, kā arī Latvijas ievērojamākie tranzīta nodrošinājuma objekti : Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas. Caur Latvijas teritoriju ik gadu virzās vairāki tūkstoši kravu, tas izskaidrojams ar to, ka Latvija atrodas Eiropas austrumos un kaimiņos ir Krievijas Federācija. Visbiežāk preces tiek sūtītas no Vācijas, Itālijas, Lielbritānijas un Dānijas. Jebkura valsts, kurai ir tranzītvalsts statuss, objektīvo iemeslu dēļ neatkarīgi no tās vēlmēm vienmēr ir pakļauta citu valstu ārējo apstākļu ietekmei, kuras tieši nodarbojas ar kravu tranzītu. Šie apstākļi var būt kā ekonomiski, tā arī politiski. Jebkuri konflikti, varas maiņa, kari, dabas kataklizmas negatīvi iespaidos tranzīta biznesu. Muitas kompetencē ir piemērot muitas procedūru tranzīts un kontrolēt tās izpildi. Lai nodrošinātu efektīvu kontroli, svarīgi, lai pastāvētu skaidri tranzīta procedūras piemērošanas noteikumi un izpildes kārtība. Pētījuma priekšmets ir muitas un uzņēmuma loma muitas procedūrā – „Tranzīts”. Pētījuma objekts ir muitas procedūras „Tranzīts” piemērojamie kontroles pasākumi. Diplomdarba mērķis ir izpētīt muitas procedūrā „Tranzīts” piemērojamos kontroles pasākumu un ar tiem saistītās problēmas, kā arī sniegt priekšlikumus šo problēmu novēršanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darba autors apskatījis starptautiskās tirdzniecības būtību, kā arī muitas lomu tajā, izdarījis ieskatu muitas procedūrās, padziļinātāk apskatījis muitas procedūru „Tranzīts”, veicis statistikas datu apstrādi un analīzi, aprakstījis muitas procedūrā „Tranzīts” piemērojamos muitas kontroles pasākumus, izvērtējis uzņēmuma un muitas sadarbības, novērtējis kontroles pasākumu efektivitāti muitas procedūrā „Tranzīts”, kā arī izteicis priekšlikumus kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošanai. Ņemot vērā izvirzītos uzdevumus, autors saskata darba praktisko vērtību, jo tiks izvērtēti muitas kontroles pasākumi, pēc kuriem tiks ieteikti priekšlikumi muitas kontroles pasākumu efekivitātes uzlabošanai. Pētījums sastāv no 3 nodaļām, kas aprakstītas 62 lapaspusēs. Diplomdarbā ir ievietoti 7 informatīvi attēli, 1 tabula un 3 pielikumi.
Keywords tranzīts, muita, uzņēmums
Keywords in English transit, customs, company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 13.05.2014 16:11:25