Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Eiropas Savienības institūciju loma muitas lietu attīstībā”
Title in English “The Role of the European Union Institutions in Development of Customs Matters”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma ir Eiropas Savienības institūciju loma muitas lietu attīstībā. Diplomdarbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras students Agris Lūsis. Diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka Eiropas Savienības ietekme uz muitas lietu attīstības un pilnveidošanas procesu nodrošināšanu, tostarp noteikumu piemērošanu un tiesisko noteiktību. Diplomdarba pētījuma objekts ir Eiropas Savienības muitas politika, kas veido savienības pilnveidošanās procesu virzību. Pētījuma priekšmets ir ES institūciju darbības rezultātu ietekme uz muitas lietām. Darba mērķis ir izvērtēt Eiropas Savienības institūciju darbību un ietekmi uz muitas procesu regulēšanu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika noteikti šādi uzdevumi: izpētīt ES muitas savienību un tās attīstības stratēģijas; analizēt datus par ES institūcijām un to funkcijām muitas jomā; izanalizēt datus par ES dalībvalstu attīstības programmām muitas jomā; izanalizēt datus par VID muitas pārvaldes piedalīšanos darba grupās; izanalizēt aktuālākos jautājumus muitas jomā ES līmenī. Pamatojoties uz paveiktajiem uzdevumiem, darba noslēgumā tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, lai konstatētās problēmas risinātu. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmā nodaļa tika veltīta Eiropas Savienības muitas politikas izpētei un muitas attīstības stratēģijas analīzei. Otrajā nodaļā tika analizēti dati par Eiropas Savienības institūcijām un to funkcijām muitas jomā, kā arī veikta Eiropas Savienības dalībvalstu attīstības programmu analīze Eiropas Komisijas darba grupu ietvaros. Trešā nodaļa sastāv no aktuālākajiem jautājumiem muitas jomā ES līmenī, kas nodrošina muitas lietu attīstību. Diplomdarbs ir izstrādāts uz 66 lappusēm, izmantojot 34 literatūras avotus. Informācijas uzskatāmībai darbā ievietoti ir 4 attēli un 12 tabulas. Darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem. Diplomdarbs ir balstīts uz Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Keywords Eiropas Savienības institūciju loma muitas lietu attīstībā
Keywords in English The Role of the European Union Institutions in Development of Customs Matters
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.05.2014 14:23:27