Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Alkoholisko dzērienu aprites kontroles attīstība Latvijā”
Title in English “Development of the Alcoholic Beverage Control Mechanism in Latvia”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma ir Alkoholisko dzērienu aprites kontroles attīstība Latvijā. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt alkoholisko dzērienu preču apriti un kontroli Latvijas muitā. Diplomdarbā ir arī noteiktas problēmas, kas saistītas ar nereģistrēta alkohola tirgu Latvijā un izvirzīti priekšlikumi šīs situācijas uzlabošanai. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) apskatīt ar akcīzes nodokli apliekamos alkoholiskus dzērienus Latvijā; 2) izpētīt akcīzes nodokļa aprēķināšanas metodiku alkoholiskajiem dzērieniem un alum un noskaidrot atbrīvojumus no akcīzes nodokļa; 3) iepazīties ar normatīvajiem dokumentiem, kas nosaka un reglamentē muitas darbu un alkoholisko dzērienu aprites kārtību; 4) raksturot akcīzes preču apritē iesaistīto personu loku; 5) analizēt alkohola apriti un akcīzes nodokļa ieņēmumus par alkoholiskajiem dzērieniem Latvijā; 6) izpētīt nelegālo alkohola apriti Latvijā (iemeslus un sekas). Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta informācija par alkoholiskajiem dzērieniem un to aplikšanu ar akcīzes nodokli, kam piemēro un kādā apmērā, kā aprēķina šo nodokli un kāda ir nodokļu maksāšanas kārtība. Tāpat ir izpētīti alkoholisko dzērienu atbrīvojumi un atvieglojumi no akcīzes nodokļa maksāšanas. Otrajā daļā tiek aplūkota un analizēta informācija par alkoholisko dzērienu apriti Latvijā - aplūkoti normatīvie dokumenti, kas nosaka un reglamentē muitas darbību un alkoholisko dzērienu aprites kārtību, alkoholisko dzērienu apritē iesaistīto personu loks, tika veikta alkohola aprites un akcīzes nodokļa ieņēmumu statistikas analīze Latvijā, kā arī aplūkota alkoholisko dzērienu marķēšanas un uzglabāšanas kārtība. Trešajā nodaļā pētīts nereģistrēta alkohola aprites tendences Latvijā, tā cēloņi un sekas, kā arī VID darbības rezultāti saistībā ar noziedzīgo nodarījumu atklāšanu šajā jomā. Darbs ir paredzēts, lai sniegtu vispārēju priekšstatu par alkohola apriti Latvijas Republikā, akcīzes nodokli un ar šo jomu saistītiem pārkāpumiem. Diplomdarba apjoms ir 79 lappuses. Darbā iekļautas 11 tabulas, 3 formulas un 19 attēli, 61 informācijas avots tika izmantots.
Keywords Alkoholiskie dzērieni, akcīze, aprite
Keywords in English Alcoholic drinks, excise, beverage
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.05.2014 12:59:40