Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tranzīta plūsmu izmaiņu analīze „Rail Baltica” projekta ietvaros”
Title in English “Analysis of Transit Flow Changes in the Framework of the „Rail Baltica” Project”
Author Anastasija Trjasko
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma ir Tranzīta plūsmu izmaiņu analīze Rail Baltica projekta ietvaros. Rail Baltica tas ir dzelzceļa projekts, kura ietvāros ir ieplānots ziemeļu-dienvidu virzienā uzbūvēt jauna tipa sliedes ar platumu 1435 mm. Šī dzelzceļa maģistrāle savā starpā savienos tādas pilsētas, kā Tallinna, Rīga, Kauņa, Varšava un Berlīne. Projekta pirmsākumi ir meklējami jau 1990.gada sākumā, bet pēdējos piecos gados tas attīstība krasi paātrinājās. Diplomdarba mērķis - izanalizēt esošas tranzīta plūsmas un noskaidrot vai dzelzceļa projekta Rail Baltica realizēšana ietekmēs jaunu tranzīta plūsmu radīšanu. Diplomdarba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie darba uzdevumi: izpētīt tranzīta plūsmu shēmas, novērtēt tranzīta veidus un pārvadāšanas apjomus; aplūkot tranzītu no pārvadājuma un muitas lietu puses; iepazīties ar muitas procedūru piemērošanas kārtībām; izanalizēt dzelzceļa projektu Rail Baltica, tā būtību, īstenošanas kārtību un realizācijas variantus; rast iespējamus risinājumu variantus tranzīta plūsmu palielināšanai; piedāvāt ieteikumus par Rail Baltica maģistrāles savienošanu ar ostām un lidostām; piedāvāt ieteikumus par pārkraušanas vietas atrašanu un to darba organizāciju; izvērtēt un izanalizēt Rail Baltica projekta iespējamas priekšrocības no valsts un uzņēmēju puses. Lai atrisinātu uzdevumus, ir attiecīgi veidota darba struktūra. Pirmajā daļā veikta tranzīta analīze gan no pārvadājumu un transportēšanas puses, aplūkojot statistikas datus, gan no muitas procedūru un formalitāšu kārtošanas puses. Diplomdarba otrajā daļā uzmanība pievērsta Rail Baltica projekta apskatīšanai un tā maršruta analīzei. Nobeigumā, ir izvērtētas jaunas iespējamas tranzīta plūsmas, apskatīta pārkraušanas vietas organizēšana un muitas uzraudzība, kā arī aprakstītas prognozējamās priekšrocības no Rail Baltica projekta īstenošanas. Diplomdarba apjoms ir 63 lappuses, tas sastāv no 3 daļām, darbā iekļautas 4 tabulas un 9 attēli, bibliogrāfiskajā sarakstā 44 izmantotās literatūras vienības.
Keywords Rail Baltica, tranzīts, dzelzceļš
Keywords in English Rail Baltica, tranzit, railway
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.05.2014 10:47:50