Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language Latvijas ceļu ziemas dienesta tehnoloģiskās attīstības iespējas
Title in English Possibilities of Technological Development of Latvian Road Winter Service
Department 02063 External and Part-Time Studies Department
Scientific advisor B.Jeļisejevs
Reviewer M.Zemītis
Abstract Maģistra darbs tika izstrādāts par tēmu: Latvijas ceļu Ziemas dienesta (tālāk tekstā ZD) tehnoloģiskās attīstības iespējām. Darbā tiek apskatīts un izanalizēts Latvijas ceļu tīkla vide apstākļi un esošais stāvoklis veikta neliela retrospekcija. Izvērtēta Latvijas ceļu Ziemas dienesta esošā situācija. Apskatīta un izpētīta Stratēģija pēc būtības kā ir ilgtermiņa plāns definēta mērķa, sasniegšanai. . Apskatītas izvērtētas jaunākas tehnoloģijas citu valstu labā prakse un pieredze ZD darbā. Sīkāk izpētītas citu valstu jaunās tehnoloģiskās iestrādnes, kas ļauj uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti smazinot subjektivitātes faktoru (lēmumu atbalsta sistēmas). Latvijas ceļu ZD tehnoloģiskās attīstība izvērtēšana, Latvijas Maģistra darbs tika izstrādāts par tēmu: Latvijas ceļu Ziemas dienesta (tālāk tekstā ZD) tehnoloģiskās attīstības iespējām. Darbā tiek apskatīta un izanalizēta Latvijas ceļu tīkla vide, apstākļi un esošais stāvoklis, veikta neliela retrospekcija. Izvērtēta Latvijas ceļu Ziemas dienesta esošā situācija. Apskatīta un izpētīta stratēģija pēc būtības, kā ilgtermiņa plāns definētu mērķu sasniegšanai. Apskatītas, izvērtētas jaunākas tehnoloģijas, citu valstu labā prakse un pieredze ZD darbā. Sīkāk izpētītas citu valstu jaunās tehnoloģiskās iestrādnes, kas ļauj uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti, samazinot subjektivitātes faktoru (lēmumu atbalsta sistēmas). Latvijas ceļu ZD tehnoloģiskās attīstība izvērtēšana, Latvijas ceļu ZD tehnoloģiskās attīstības iespējamo realizācijas līdzekļu apzināšana, jaunu tehnoloģisku risinājumu piemērošana. Latvijas ceļu ZD efektīvas, ilgtspējīgas tehnoloģiskās attīstības stratēģijas modelēšana. Maģistra darba aprakstošā daļa (127 lpp.) ietver 75 attēlus un 25 tabulas. Darbā izmantoti 47 literatūras avoti un interneta resursi.
Keywords LATVIJAS CEĻU ZIEMAS DIENESTA TEHNOLOĢISKĀS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS
Keywords in English TEHNOLOGICAL DEVOLOPMENT OF LATVIANT ROAD WINTER SERVICE
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.05.2014 11:39:50