Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Latvijas eiroobligāciju izcenošanas metodes un stratēģijas
Title in English Different Strategies and Methods of Pricing Latvias Eurobonds
Author Krišjānis Rullis
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor R.Lucijanovs
Reviewer R.Lieksnis
Abstract Maģistra darba Latvijas eiroobligāciju izcenošanas stratēģijas un metodes mērķis ir noskaidrot kādi faktori ietekmē eiroobligāciju izcenošanu un kādas izmaiņas nepieciešams veikt izcenošanas stratēģijā un metodēs, veicot turpmākās Latvijas eiroobligāciju emisijas. Lai rastu atbildes apskatītajai problēmai, maģistra darba ietvaros tika veikta Latvijas vēsturisko eiroobligāciju analīze, kredītreitinga un kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumu ietekme uz eiroobligāciju izcenošanas līmeņiem, USD un EUR bāzes likmju ietekme uz izcenošanu analīze, Latvijai līdzīgu valstu kritēriju noteikšana un analīze, atsevišķu izcenošanas mehānismu salīdzināšana un analīze. Darbā secināts, ka (1) vēsturisko eiroobligāciju analīze norāda uz nepieciešamību pozicionēt Latvijas kredītu ārpus attīstības valstu grupas, (2) kredītreitings ietekmē aptuvenos eiroobligācijas emisijas izcenošanas līmeņus, bet tam ir maza ietekme izcenošanas brīdi, (3) kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumi ir zaudējuši līdz pat 78% no likviditātes un vairs netiek izmantoti nosakot jaunu emisiju izcenošanas līmeņus, (4) USD un EUR bāzes likmju līmeņi ietekmē kopējos aizņemšanās līmeņus, likmju attīstības tendencēm turpmāk būtu izmantojamas Bloomberg vidējās prognozes, (5) turpmākajās eiroobligāciju emisijās Latvijai sevi vajadzētu pozicionēt pret Lietuvu, Poliju un Slovākiju, (6) izcenojot turpmākās eiroobligācijas, Latvijai vajadzētu izmantot vairākus cenošanas metodes, lai izvairītos no maldinošiem rezultātiem. Maģistra darbs ir angļu valodā, tā kopējais apjoms ir 87 lapaspuses (78 neskaitot pielikumus), un tajā ir 2 formulas, 7 tabulas, 37 grafiki un 3 pielikumi.
Keywords Eiroobligācijas
Keywords in English Eurobonds
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 14.10.2014 14:02:00