Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Moduļu sistēmu lietojums ēku projektēšanā
Title in English Usage of Modular Systems in Building Design
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Lekt.I.Bērziņa
Reviewer
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Lāsma Grigones bakalaura darbs sastāv no teorētiskās daļas ar nosaukumu "Moduļu sistēmu lietojums ēku projektēšanā"" un grafiskās daļas, kurā tika izstrādāts dzīvojamā kvartāla attīstības priekšlikums Bišumuižā, Rīgā. Bakalaura darba mērķis ir apkopot, izpētīt un sistematizēt moduļu sistēmas, to pamatprincipus ēku projektēšanā, celtniecībā un likumdošanā, kā arī analītiski noskaidrot vai modulis atbilst cilvēku vajadzībām un kāds ir Latvijā valdošais viedoklis par šāda veida ēkām. Tiek izvirzīta hipotēze, ka moduļu sistēmām ir potenciāls tikt izmantotām ilgtspējīgu ēku celtniecībā un projektēšanā. Darba gaitā veikta moduļu klasifikācija un vēsturiskās attīstības izpēte, moduļu ēku potenciāla vērtējums kā pilsētvides elementam un apkopoti pasaules piemēri dažādiem moduļu ēku tipiem. Darba autore izpētījusi moduļu sistēmu atbilstību Latvijas un citu valstu likumdošanai, kā arī pētījusi sabiedrības attieksmi un vērtējumu par moduļu sistēmas ēkām. Darba rezultātā, tiek secināts, ka moduļu sistēmā veidotas ē kas atbilst ilgtspējīgas arhitektūras principiem, moduļu sistēmā iespējams veidot modernus, ekonomiskus, energoefektīvus, kvalitatīvus mājokļus, kas apmierina cilvēku augstās estētiskās prasības. Moduļu sistēmas ē ku pamats ir modulis, kas ir konstruktīvs elements, bet neierobežo arhitekta vai dizainera izvēli ē kas formai, funkcijai, materiālam vai vizuālajam tēlam. Arhitektoniskais veidols un telpu dizains ir atkarīgs no speciālista kvalifikācijas, izdomas un potenciālā iedzīvotāja vēlmēm. Moduļu celtniecības metode ir piemērota gan individuālajām dzīvojamajām ē kām uz sauzemes un uz ū dens, gan daudzdzīvokļu ē kām un sabiedriskām būvēm. Latvijā iedzīvotāji nozīmi ceļot savu māju secīgi piešķir: tehniskā izpildījuma kvalitātei, izmaksām, estētiskajai pievilcībai, ēkas ekoloģiskajai ilgtspējībai, ēkas oriģinalitātei / unikalitātei, celtniecības ilgumam, un visbeidzot - iespējai ēku vēlāk modificēt. Atslēgas vārdi: moduļi, moduļu sistēmas ēkas, likumdošana, ilgtspējība, sabiedrības vērtējums. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 64 lappuses un tajā ir 56 ilustrācijas, 1 shēma, 9 pielikumi un izmantoti 112 informācijas avoti. Bakalaura darba ietvaros veikta aptauja. Respondentu skaits 353. Veiktas 3 intervijas ar nozares speciālistiem.
Keywords moduļi; moduļu sistēmas ēkas; likumdošana; ilgtspējība; sabiedrības vērtējums.
Keywords in English modules; modular system buildings; legislation; sustainability; society`s attitude.
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 13.04.2011 16:07:48