Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Uzņēmuma vērtība un vērtību ietekmējošie faktori uzņēmumā X
Title in English Company Value and Value Driving Factors in Company X
Author Baiba Melece
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor R.Lieksnis
Reviewer R.Lucijanovs
Abstract Maģistra darbs "Very Berry uzņēmuma vērtība un to ietekmējošie faktori" Vadības problēma, kas tiek apskatīta darbā, ir saistīta ar neidentificētiem uzņēmuma vērtību ietekmējošajiem faktoriem, zināšanas par kuriem ļautu uzņēmumam izvēlēties atbilstošāko investīciju ieguldīšanas stratēģiju un maksimizētu uzņēmuma vērtību tā īpašniekiem. Maģistra darba mērķis ir atrast piemērotāko uzņēmuma ieguldījumu stratēģiju, kas ļautu nostiprināt uzņēmuma pozīciju tirgū un palielinātu uzņēmuma vērtību. Lai sasniegtu maģistra darbā izvirzīto mērķi, balstoties uz brīvo naudas plūsmas metodi, tika noteikta sākotnējā uzņēmuma vērtība un, izanalizējot vispārējo uzņēmuma darbības vidi un uzņēmuma SVID matricu, tika secināts, ka uzņēmuma izaugsme ir galvenais vērtību ietekmējošais faktors, tādēļ tika izvirzīti pieci provizoriskie attīstības virzieni, no kuriem kā divi vispiemērotākie tika atzīti diversificēšanās sulu pārstrādes industrijā un izplešanās ogu audzēšanas sfērā. Abas alternatīvas tiek sīkāk salīdzinātas balstoties uz Portera piecu spēku modeli, stratēģiskajām grupām un galvenajiem konkurentiem, veikta finanšu rādītāju prognoze un noteikta alternatīvu tagadnes vērtība naudas izteiksmē, kā arī identificēti galvenie vērtību veidojošie faktori. Veiktās analīzes rezultātā tiek secināts, ka prioritāte dodama sulu pārstrādes diversificēšanās alternatīvai un kā galvenie vērtību ietekmējošie faktori tiek noteikti tirgus daļas lielums un mainīgās ražošanas izmaksas. Darba nobeigumā ir izstrādāts divu posmu ieviešanas plāns. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tā kopējais apjoms ir 84 lapas (neskaitot pielikumus) un tajā ir 17 tabulas, 16 attēli un 14 pielikumi.
Keywords Uzņēmuma vērtība, investīcijas, lauksaimniecība, vērtēšana
Keywords in English Company value, investments, value driving factors, evaluation
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 05.05.2014 23:12:21