Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Personāla noturēšanas stratēģija IT kompānijā ABC
Title in English Development of Employee Retention Strategy for the Company ABC in IT industry
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor G.Mathers
Reviewer T.Ņikitina
Abstract Maģistra darba nosaukums latviešu valodā ir "Personāla noturēšanas faktori IT Speciālistiem Latvijā" Maģistra darba mērķis ir noskaidrot svarīgākos IT speciālistu noturēšanas faktorus un noformulēt rekomendācijas personāla noturēšanas stratēģijai. Lai sasniegtu darba izvirzītus mērkus tika apkopotas un analizētas teorētiskās atziņas attiecībā uz darbinieku apgrozījumu, noturēšanu un lojalitāti. Prakstiskajā daļā Autore veica kvantitatīvu IT Speciālistu aptauju un IT kompāniju menedžmenta intervēšanu. Rezultātu apstrādē tika izmantotas statistiskās datu apstrādes metodes lai noskaidrotu personāla noturēšanas faktoru un lojalitātes savstarpējo sakarību. Praktiskā pētījuma rezultāti liecina, ka visiem iepriekš identificētiem personāla noturēšanas faktoriem ir statistiski nozīmīga korelācija ar personāla lojalitāti. Tātad, kompensācijai, interesantam darbam, apmācībām un attīstības iespējām, vadītāja atbalstam, karjeras iespējām, darba un dzīves līdzsvaram ir nozīmīga loma personāla noturēšanas stratēģijas realizēšanā. Rekomendācijas daļā Autore piedāvā praktiskās vadlīnijas, lai attīstītu īstermiņa un ilgtermiņa personāla noturēšanas stratēģiju. Piedāvātie risinājumi ir balstīti uz darba teorētiskās un praktiskās daļas rezultātiem un palīdzēs IT kompānijas menedžmentam samazināt darbinieku apgrozījumu uzņēmumā. Darbā izmantoti dažādi literatūras avoti, tai skaitā zinātniski pētnieciskā literatūra, statistika, interneta materiāli, periodika, konferences, mācību grāmatas. Maģistra darbs ietver 18 tabulas, 3 attēlus un 5 pielikumus un ir rakstīts angļu valodā.
Keywords darbinieku noturēšanas faktori, darbinieku noturēšanas stratēģija
Keywords in English employee retention factors, employee retention strategy, IT Specialists
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 05.05.2014 22:56:47