Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Krājumu vadība ELP uzņēmumā
Title in English Inventory Management at ELP Company
Author Jūlija Misjuka
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Dzedons
Reviewer I.Jākobsone
Abstract Maģistra darba nosaukums latviešu valodā ir “Krājumu vadība ELP uzņēmumā”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt uzlabojuma plānu ELP uzņēmuma krājumu kontroles sistēmai, lai samazinātu izmaksas un paaugstināt klientu apmierinātības līmeni, tādā veidā veicinot uzņēmuma konkurences priekšrocības. Lai izstrādātu ieteikumus veikts zinātniskās literatūras pārskats, papildus veikta paplašināta primāro un sekundāro datu analīze. Darba pirmajā daļā ietverti tēmas aktualitāte, problēmas apraksts, pētījuma joma un ierobežojumi, kā arī darba struktūra. Darba otrā daļa veltīta zinātniskās literatūras pārskatam. Darba trešajā daļā norādītas veiktas pētījumu metodes: kvalitatīvās un kvantitatīvās, ieskaitot datu analīzes metodes. Darba ceturtajā daļā apkopoti pašreizējās situācijas analīzes rezultāti, kā arī secinājumi no ekspertu un vadītāju intervijām. Darba piektajā daļā apkopoti iegūti rezultāti un izstrādāts krājumu kontroles algoritms. Šīs daļas beigās izstrādāti praktiski ieteikumi un rekomendācijas, saistītas ar uzlabojumu īstenošanu. Darba sestajā daļā apkopoti secinājumi. Darbā izmantoti dažādi literatūras avoti, to skaitā zinātniski pētnieciskā literatūra, materiāli no interneta un nepublicēti materiāli, autores novērojumi, kā arī uzņēmuma papildinoši materiāli. Maģistra darbs ir izstrādāts angļu valodā un ietver sevī 10 tabulas, 12 attēlus, 25 pielikumus un 32 literatūras avotus.
Keywords krājumu vadība, EOQ, ROP, krājumu kontroles sistēma, ABC analīze, XYZ analīze, ERP sistēma
Keywords in English inventory management, EOQ, ROP, inventory control system, ABC analysis, XYZ analysis, ERP system
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 05.05.2014 21:35:07